Beker alternatief open voor inschrijving!

Beste captains, 

Hierbij willen wij jullie informeren over het einde van dit dartseizoen. 

Bekertoernooi 

Het bekertoernooi wordt gespeeld op zaterdag 18 juni. Dit knock-out toernooi wordt verdeeld en gespeeld in meerdere speellocaties. De Ere- en 1ᵉ divisie spelen op locatie A. De 2ᵉ-, 3ᵉ- en 4ᵉ divisie spelen op locatie B. Welke locaties dit zijn en wat de aanvangstijden zijn wordt na de inschrijving bekend gemaakt. De winnaars van deze dag ontvangen een mooie beker!

De winnaar van de Ere- en 1ᵉ divisie poule gaat de DBA vertegenwoordigen tijdens de landelijke finales.

Inschrijving kan via competitieleiding@dartsbondalmere.nl en is open tot en met vrijdag 3 juni. Geef daarbij aan welk team zich inschrijft en voor welke poule (Ere- en 1ᵉ divisie of 2ᵉ-, 3ᵉ- en 4ᵉ divisie). 

Let op! Het team bestaat uit de leden van het seizoen 2021 – 2022. 

Afsluiting reguliere competitie 

Aan het eind van deze middag zullen ook de nummers 1, 2 en 3 van de competitie uit elke divisie een beker in ontvangst mogen nemen. Daarmee sluiten wij dit onderbroken dartsjaar toch feestelijk af. 

Aanvangstijden voor zowel het toernooi als de uitreiking van de prijzen voor de competitie volgen. Uiterlijk 10 juni worden jullie hierover geïnformeerd. 

Voorbereiding nieuwe seizoen 

Vanaf 21 juni start alweer de inschrijving voor het seizoen 2022 – 2023 en blijft geopend t/m 24 juli. 

Wij hopen op jullie aanwezigheid! 

Met sportieve groet, 

De competitieleiding 

Agenda voorjaarsvergadering 2022

AGENDA VOORJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 23 Mei 2022

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter

2: Binnengekomen stukken

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten

4: Goedkeuring notulen najaars ALV 2021 (plaats gevonden Maart 2022)

x: 25 jarig jubileum

5: Toevoegen regels in de statuten vanwege de nieuwe wet WBTR, inclusief aanpassingen die nodig zijn op basis van deze nieuwe wet.

6: Voorbereiding seizoen 2022-2023, toekomst plannen

7: Begroting 2022 – 2023

Pauze

8: Stemming voor nieuw bestuurslid met primaire functie vice-penningmeester.

9: Beantwoording vragen en opmerkingen vorige ALV.

10: Beantwoording ingestuurde vragen voor deze ALV.

11: Rondvraag

12: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

13: Sluiting

Volgende ALV 23 Mei + open posities binnen de bond

Beste DBA-lid,

De volgende ALV staat gepland op 23 Mei 2022. De agenda voor deze vergadering zal in de volgende bestuursvergadering worden gefinaliseerd en daarna gedeeld.

Mocht iemand nu al punten willen aanbrengen meldt deze AUB via de juiste route en het bestuur zal deze opnemen in de agenda.

Wij vragen jullie aandacht voor de volgende open posities waar wij heel graag nieuwe vrijwilligers voor zouden zien voordat het nieuwe seizoen begint:

1 x bestuurslid met als primaire taak vice-penningmeester.

1 x competitieleider voor het assisteren bij het draaien van de competitie.

2 x kas commisssie voor het controleren en rapporten van/over financiele zaken binnen de bond.

Gezien de financiele taken voor het bestuurslid is een gesprek voor de ALV wenselijk.

Bij vragen over de andere posities neem AUB contact op!

met sportieve groeten,

het Bestuur

Nieuwsbrief DBA komt eraan

Beste DBA-lid,

Aankomend seizoen bestaat de DBA 25 jaar. Gedurende dit seizoen willen wij leuke activiteiten aanbieden voor alle leden, sommige daarvan zullen op aanmelding gaan. Om alle leden goed te kunnen informeren en iedereen de kans te geven om mee te doen met deze activiteiten willen wij een nieuwsbrief gaan versturen. Ook na het 25-jarig jubileum zijn wij van plan periodiek een nieuwsbrief uit te brengen, zodat jij op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen binnen de DBA. Maar ook zullen wij leuke weetjes, kalenders en evenementen hierin delen. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar het email adres dat bij ons bekend is en kun je verwachten in de week van 16 mei. Check vooral even de SPAM folder, zodat je het niet mist. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor deze nieuwsbrief. Ben je er nu al zeker van dat je hier geen prijs op stelt, stuur dan een mail naar algemenezaken@dartsbondalmere.nl.

Mocht het email adres in teambeheer niet kloppen kun je je natuurlijk altijd aanmelden als je af en toe een mailtje wilt ontvangen van de bond.

Met sportieve groet,

Het bestuur.

25-jarig jubileum DBA

Wist je al dat volgend seizoen de DBA 25 jaar bestaat?

Achter de schermen is het bestuur al druk bezig om allerlei leuke dingen te bedenken die wij met zijn allen kunnen gaan doen gedurende het jubileumjaar.

Wij zouden het erg leuk vinden als jij, als lid van de DBA, met ons meedenkt.

Er is al een klein commissiegroepje, maar dat zouden wij graag uitbreiden zodat we echt kunnen knallen.

Heb je ideeën, lijkt het je leuk om mee te denken of wil jij samen met ons iets organiseren?

Voor meer informatie of om deel te nemen aan de feestcommissie stuur je een mail naar Vanessa Steenhorst via algemenezaken@dartsbondalmere.nl

Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd!

met vriendelijke groeten,

de feestcommissie

ALV nieuwe datum

Beste darters van de DBA,

er is een nieuwe datum geprikt voor de ALV.

Deze staat nu gepland op 21 maart 2022 in sportcafe “Bij Moontje”.

Inlooptijd is 19:30 met starttijd 20:00.

De agenda wordt na de aankomende bestuursvergadering van 7 maart online gezet.

Mochten er nog mensen zijn die punten in willen brengen voor op de agenda, doe dat op tijd AUB. Deze mogen gemaild worden naar secretaris@dartsbondalmere.nl en moeten aan de regels voldoen zoals vermeld in de statuten.

Hopelijk tot dan!

met vriendelijke groeten,

het Bestuur

Update ivm verzetten wedstrijden (door omstandigheden)

Beste darters,

de competitieleiding heeft overleg gehad aangaande de storm van vandaag en de situatie rond alle besmettingen.

Op basis van onze regelementen willen wij de volgende situatie kenmerken als zijnde gegronde reden voor een verzoek tot verzetten:

 • Als een team het niet veilig vindt om te reizen in verband met een weersverwachting code rood

Het verzoek om te verzetten moet wel gedaan worden voor 17:30 op de speeldag. Dit moet gecommuniceerd worden met de tegenstander zodat zij het op tijd weten en de rest van hun team in kunnen lichten.

Aangaande coronabesmettingen willen wij met klem alle teams verzoeken hier coulant en collegiaal mee om te gaan. Volgens de regels mag een wedstrijd geclaimed worden als een ander team niet komt opdagen (ongeacht of ze op de dag zelf afbellen of niet) maar in deze tijd hopen wij dat iedereen daar sportief en begripvol mee om gaat. Er is genoeg ruimte in de competitie om te verzetten dus maak hier AUB gebruik van en biedt het team met de zieken jullie medeleven.

met sportieve groeten,

De competitieleiding

Gemeente Almere over openingstijden

Beste Darters en speelgelegenheden,

er is vanuit het bestuur een vraag gegaan richting de gemeente om opheldering te vragen over de sluitingstijden van horeca ivm. het uitoefenen van onze sport.

Hieronder het positieve antwoord wat volgens ons alle problematiek rond het spelen en afronden van competitiewedstrijden wegneemt:

Naam en email zijn afgedekt ivm privacy en spambots maar wel verkrijgbaar waar nodig/gewenst.

ezcorona <bij bestuur op te vragen@almere.nl>Tue 08/02/2022 15:20

Geachte heer Sierat,

Wij hebben uw vraag intern besproken en kunnen u het volgende antwoorden:

Iedereen mag binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. Onder voorwaarden is ook publiek bij die wedstrijden toegestaan: CTB wordt bij binnenkomst gecheckt en het dragen van mondkapjes is tijdens verplaatsing verplicht. Horecafuncties sluiten om 22.00 uur, dit geldt zowel voor sportkantines als voor locaties waar de sport wordt beoefend.

U kunt dus na 22.00 uur uw officiële competitiewedstrijden afmaken onder bovengenoemde voorwaarden. Aankomende dinsdag is er een nieuwe persconferentie, mogelijk dat dit nog iets veranderd aan de huidige situatie.

Wij wensen u en uw kampioenen veel succes bij de landelijke finales.

Met hartelijke groet,

<bij bestuur op te vragen>

Accountmanager Economische Zaken

Afd. Economische Ontwikkeling en Grondzaken – team Lokaal Ondernemersklimaat

Competitie hervat!

Beste darters, 

hieronder het bericht dat vanavond naar alle captains is gegaan;

Wij zijn blij dat wij, op basis van de vanavond meegedeelde versoepelingen, onze sport weer kunnen uitoefenen. Met het oog op deze nieuwe informatie willen wij vanaf volgende week de competitie weer van start laten gaan.

Om dit succesvol te laten verlopen zijn een aantal zaken van belang:

 • Wij gaan verder met speelweek 17 (31-1-2022 t/m 4-2-2022)
 • De bekercompetitie vervalt nu officieel en in plaats daarvan komen wij nog met een alternatief. Dit alternatief heeft als doel om een bekerkampioen te kunnen afvaardigen naar de NDB kampioenschappen.
 • Alle geplande bekerweken worden omgezet naar inhaalweken.
 • Het inhalen van gemiste wedstrijden kunnen te allen tijde gepland worden.
 • De inhaalweken zijn hiervoor beschikbaar, maar het is vrij om te plannen wanneer het de teams uitkomt; zelfs in het weekend. Wij vragen aan alle (reserve-)captains dat zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen.
 • Wij reserveren 5 extra weken na het geplande competitie-eind om nog wedstrijden in te halen. In totaal zijn hiermee 9 inhaalweken beschikbaar.
 • Neem altijd contact op met de competitieleider van je divisie als er problemen zijn met het inplannen van de wedstrijden zodat deze op de hoogte is.

De regels i.v.m. de huidige coronamaatregelen zijn: 

 • De wedstrijd begint bij wederzijdse instemming zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk om 20.00 uur. 
 • Speel alle wedstrijden zoveel mogelijk aaneengesloten. Houdt de pauzemomenten zo kort mogelijk. 
 • De laatste wedstrijd blijft nog steeds captains choice. 
 • Mocht onverhoopt de wedstrijd niet uitgespeeld kunnen worden, stuur dan een mail naar competitieleiding@dartsbondalmere.nl met een foto van de wedstijdformulieren. 
 • Wij raden aan dat de captains in gesprek gaan met hun speelgelegenheid om af te stemmen over het verloop van de speelavond. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uiterste start/sluitingstijd of coronapas vereisten. Het lijkt ons raadzaam om deze informatie ook vooraf met de tegenstanders te delen.
 • Indien mogelijk mag er op 2 borden tegelijk gespeeld worden om voor 22.00 uur alle wedstrijden te kunnen afronden. Wees flexibel en help elkaar met het schrijven van partijen waar nodig.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk de competitie tot een goed einde kunnen brengen. 

Met sportieve groet, 

Het bestuur 

Update nieuwe regels

Beste darters,

Ook het bestuur heeft met spanning naar de persconferentie gekeken. Helaas geven de nieuwe maatregels ons nog niet de vrijheid onze geliefde sport te beoefenen zoals wij dat graag zouden willen.

Dit neemt niet weg dat wij achter de schermen druk bezig zijn om startklaar te zijn op het moment dat het wel weer mag. Er was vanavond een bijeenkomst van het bestuur om samen de conferentie te volgen en gelijk te kunnen overleggen en stappen te zetten, helaas was het te weinig.

Verdere berichtgeving komt zodra er weer nieuws is over wat toegestaan is.

Hou nog even vol en blijf alsjeblieft gezond zodat wij op het moment dat wij vrijgelaten worden elkaar weer kunnen zien.

Met sportieve groet,

Het bestuur