DBA bestuursvergadering 6/12/2021

Beste leden van de DBA,


Hierbij wil het bestuur jullie informeren over de beslissingen die zijn genomen tijdens de laatste bestuursvergadering. Hiermee proberen wij inzicht te geven in de komende periode en hoe het bestuur er momenteel in staat.

ALV:

De datum voor de ALV is verplaatst naar zondag 9 januari 2022 om 13:00. Dit moet helaas overdag omdat de huidige maatregelen dit afdwingen. Wij zullen proberen om digitaal bijwonen van de vergadering mogelijk te maken.

Laptops bestuur en commissie leden:

De laptops die in eigendom zijn van de bond en momenteel gebruikt worden zijn dusdanig verouderd dat deze niet meer werkbaar zijn. Er is besloten om 4 nieuwe aan te schaffen.

Competitie, beker en ranking:

Het bestuur blijft van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de competitie tot een goed einde te brengen. Er wordt goed gekeken naar hoeveel wedstrijden er nog gespeeld/ingehaald moeten worden en of dit haalbaar is in de tijd die er nog is. 

De NDB heeft aangegeven dat de landelijke kampioenschappen uitgesteld worden tot na de zomer, wat ons meer tijd geeft dan de normale einddatum van Mei voor onze competitie en beker. Het zijn zeer leuke evenementen om te spelen tegen andere bonden en kampioenen en dat willen wij niemand ontnemen als dat niet hoeft.

Mocht blijken dat het aantal in te halen wedstrijden per team niet meer realistisch haalbaar is, zal noodgedwongen de competitie moeten stoppen.  Er zijn nog een aantal nood ingrepen zoals bijvoorbeeld het stoppen van de beker of het spelen van een halve competitie om toch tot een kampioen te komen, maar alleen als het echt niet anders meer kan.

Mocht de competitie niet in zijn geheel uitgespeeld kunnen worden, dan zal zoals in de bestuursmededeling van 1 juli (website), de helft van de contributie worden terugbetaald. Hopelijk is iedereen positief ingesteld dat de competitie volledig afgerond gaat kunnen worden en wedstrijden die al gespeeld zijn, en worden, creëren ruimte voor het inhalen.

De ranking wedstrijden kunnen gespeeld worden binnen de huidige regels en kunnen doorgang vinden zoals gepland (de zaterdag avonden zullen naar zondag ochtend verplaatst worden om hieraan te blijven voldoen). Kijk altijd een dag voor de wedstrijd op de website en teambeheer of er eventuele wijzigingen zijn.

Feestdagen:

Het bestuur wil iedereen een vrolijke, gezonde en plezierige kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar. De omstandingheden zijn lastig maar hopelijk vindt een ieder toch wat verlichting en gezelligheid samen met vrienden en/of familie.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Dartsbond Almere e.o.

DBA ranking #6 update

Beste darters,

Zondag 19 december staat de 6e ranking wedstrijd op het programma. Vanwege de huidige maatregelen beginnen wij een uur eerder dan normaal. De zaal is open vanaf 11.00 uur en de wedstrijden beginnen om 12.00 uur.

‘Bij Moontje’ in Sporthal waterwijk is wederom de gastlocatie. Dit staat altijd garant voor een geweldige verzorging en wij spelen de wedstrijden op de gloednieuwe Unicorn Eclipse Ultra dartborden!

Hopelijk zien wij jullie bij de laatste ranking wedstrijd van het jaar 2021!

groeten,

team Ranking

Update ALV 22-11-2021

Beste darters en geinteresseerden,

na overleg heeft het bestuur besloten de ALV 1 maand uit te stellen.

De nieuwe datum is 20 December 2021.

In deze maand zullen wij er voor zorgen dat er ook een digitaal alternatief beschikbaar is.

met vriendelijke groeten,

het Bestuur.

Competitie en de nieuwe regels

Beste darters,

onderstaande bericht is uitgegaan naar alle captains.

wij zijn sinds vrijdag bezig om te bedenken hoe zo goed mogelijk om te gaan met de nieuwe regels.

Op dit moment willen wij zeer graag de competitie door laten gaan, mits het echt niet anders meer kan. Om dit te faciliteren willen wij alle captains verzoeken om te kijken of wedstrijden mogelijk in het weekend gegooid kunnen worden.

Er zijn een drietal opties die wij nu zien:

1. Wedstrijden verplaatsen naar het weekend; zaterdag danwel zondag middag.

2. De lokatie zover krijgen dat om 20:00 de bar dicht gaat zodat de partij afgemaakt kan worden. (AUB je tegenstander inlichten)

3. De wedstrijd onder voorbehoud verzetten om deze dan later in te plannen zodra we weten waar we aan toe zijn over 3 weken.

Beide opties vereisen extra werk van de captains om dit met de tegenstander en speel lokatie kort te sluiten. Wij waarderen dit zeer om onze competitie in leven te houden.

Als de eerste 2 opties niet lukken dan moeten die wedstrijden op een later tijdstip worden ingehaald. Als dit het geval is wordt verzocht om een mail te sturen naar competitieleiding@dartsbondalmere.nl en dan zullen wij het binnen teambeheer regelen zodat niemand strafpunten krijgt en deze wedstrijden bijgehouden kunnen worden.

Mocht een speel lokatie om de regels vragen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/11/12/coronavirus-overzicht-sport

Over de ALV van 22 november komt zo spoedig mogelijk bericht.

groeten,


De competitie leiding

DBA ranking #4 UPDATE

Beste darters,

In het nieuws lekken er al een aantal nieuwe maatregelen uit die naar verwachting vrijdag 12 november op de persconferentie worden gemeld.

Vanaf zaterdag zal de horeca naar alle waarschijnlijkheid na 22.00 uur moeten sluiten. Daarnaast moeten alle gasten voorzien zijn van een zitplaats m.u.v. de spelers en schrijver aan het bord.

Wij hebben in gezamenlijk overleg met Het Wapen van Almere besloten om uit voorzorg de 4e ranking wedstrijd op zondag 14 november te spelen. Zo hebben wij iets meer zekerheid om de wedstrijd door te kunnen laten gaan en geen tijdsdruk om op tijd klaar te zijn.

Hopelijk kunnen wij zonder verdere beperkingen en maatregelen de wedstrijd door laten gaan. Hou de site in de gaten of er verdere ontwikkelingen zijn. Als het doorgaat dan:

Wij spelen de 4e ranking wedstrijd op zondag 14 november.

Locatie: Het Wapen van Almere

Inschrijven: vanaf 12.00uur

Aanvang wedstrijden: om 13.00uur

Er wordt een maximum van 48 deelnemers gehanteerd.


Met dartelijke groet,

Kevin, Sjoerd en Daros

DBA ranking #4

Beste darters,

Op zaterdag 13 november staat in Het wapen van Almere de 4e ranking wedstrijd op het programma.

Wij willen de wedstrijd om 20.00 uur laten beginnen om op tijd klaar te zijn.

Inloop is vanaf 19.00 uur en inschrijven kan tot 19.50 uur. 

Hopelijk tot zaterdag in Het wapen van Almere! 

Met dartelijke groet, Sjoerd, Kevin en Daros

ALV agenda 22-11-2021

Beste leden,

hieronder de agenda voor de aanstaande Algemene LedenVergadering:

Uiterlijk één week voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf leden een voorstel of amendement bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.

AGENDA NAJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 22 november 2021

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter

2: Binnengekomen stukken:

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten

4: Goedkeuring notulen Voorjaars ALV 2021 (HIER te vinden)

5: Evaluatie seizoen 2020 – 2021 + plannen toekomst

6: Aftreed rooster (HIER te vinden)

7: Benodigde wijzigingen in de statuten vanwege de nieuwe wet WBTR:

A: vast laten leggen dat het bestuur monolithisch is.

B: Bestuursleden met tegenstrijdige belangen mogen niet deelnemen in beslissingen of beraadslaging. Als het hele bestuur tegenstrijdige belangen heeft valt de besluitvorming aan de ALV.

C: Regeling meervoudige stemmen één bestuurder kan niet meer stemmen hebben dan het gehele bestuur samen.

D: Bij ontstentenis of belet valt de functie naar het schaduwbestuurslid.

E: Bindende voordracht: Als er één kandidaat voor een bestuursfunctie is wordt deze aangenomen. Dit kan verworpen worden door een 2/3 meerderheidsstem op de ALV.

Pauze

8: Herverkiezing Ronald van der Maten als bestuurslid

9: Financieel Jaarverslag 2020 – 2021

10: Verslag kascontrolecommissie

11: Rondvraag

12: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

13: Sluiting

Rectificatie speel vormen Competitie/Beker

Beste darters van Almere e.o.,

allereerst heel fijn om iedereen weer aan het darten te zien met hetzelfde enthousiasme als voorheen.

In het bescheiden dat is uitgereikt bij het begin van het seizoen is een fout ingeslopen welke tot wat onduidelijkheid heeft geleid. Omdat we toch merken dat niet alle captains actief Teambeheer lezen, bij deze alle speelvormen per categorie en divisie zodat alle spelers ook deze informatie beschikbaar hebben. Hopelijk voorkomt dit verdere onduidelijkheid danwel discussies.

Alle, mogelijk al, gespeelde wedstrijden blijven gelden.

Competitie:

Ere:

Round Robin
Singles 501/7
Koppels 701/5
Solo 501/7

1e, 2e ,3e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker poule fase:

Ere, 1e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker knockout fase:

Ere, 1e (zoweel winnaars als verliezers ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (winnaars ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (verliezers ronde):

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

DBA Ranking gaat van start!

Beste leden,

Het seizoen 2021/2022 is eindelijk van start gegaan! Ook dit seizoen gaan wij weer een ranking organiseren. De commissie welke dit gaat verzorgen is gewijzigd. De nieuwe commissieleden zijn Sjoerd Pijs, Kevin van Geldorp en Daros Honselaar vanuit het bestuur. Langs deze weg willen wij Aletta Wajer en Gilbert Goethals bedanken voor hun inspanningen van de afgelopen periode!

Ranking Seizoen 2021-2022:


Open DBA (iedereen kan inschrijven):

De open (rondje) dba bestaat uit 14 wedstrijden, waarvan de beste 9 resultaten bepalend zijn voor de eindstand. Elke wedstrijd zijn punten te verdienen en worden prijzen, in de vorm van medailles uitgereikt. De volgende prestaties worden hiermee beloond:

 • Beste dame van de dag
 • Hoogste finish (100+)

Winnaarsronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats
 • 3e plaats (beide verliezers halve finale)

Verliezersronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats

Aan het eind van de 14 ranking wedstrijden (beste 9 resultaten) wordt ook een beker uitgereikt aan:

 • 1e plaats
 • 2e plaats 
 • 3e plaats
 • Beste dame
 • De speler met de meeste 180’ers.

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

De speeldata en speelgelegenheden staan op de website https://www.dartsbondalmere.nl/ranking-agenda/ en hier kun je jezelf ook inschrijven. Online aanmelden heeft de voorkeur! 
Je dient 9 keer meegedaan te hebben om in aanmerking te komen voor de prijzen!

Gesloten DBA (alleen voor leden van de DBA):

Dit toernooi wordt op 1 dag gespeeld.

De volgende prestaties worden beloond:

 • Beste dame een beker en een wisseltrofee


Winnaarsronde 

 • 1e plaats een beker en een Wisseltrofee 
 • 2e plaats een beker
 • 3e plaats 2 bekers voor beide verliezend finalisten

Verliezersronde

 • 1e plaats een medaille
 • 2e plaats een medaille

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.
Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

Als zowel de open als de gesloten dba wordt gewonnen door dezelfde persoon, dan gaat de prijs naar de 2e plaats van de open dba!

Inschrijving voor de gesloten DBA volgt.

De prijzen zijn wellicht iets anders dan voorgaande jaren. Deze andere opzet zullen wij aan het eind van het seizoen evalueren.

Een onderdeel van onze sport is het schrijven van wedstrijden. Wij vragen daarom dan ook om je sportieve plicht na te komen. Zo niet, dan telt het resultaat van die dag niet.


Wij hopen op een leuk, gezellig en sportief seizoen!


De ranking commissie
Sjoerd, Kevin en Daros