Vacature Voorzitter DBA

Na 3 termijnen heeft onze huidige voorzitter, Arend Freeth, aangegeven niet meer voor een volgende bestuurstermijn beschikbaar te zijn, dit ook in lijn met de Code Goed Sportbestuur. Het is tijd voor vernieuwing en om deze reden zal bij de Voorjaars ALV in 2021 een vacature ontstaan van voorzitter.
Om bovenstaande reden zoekt het bestuur naar een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

VOORZITTER

Profiel:

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen en is doortastend
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Voldoende affiniteit met de dartssport
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging
 • Vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de collega-bestuursleden en zich committeren aan genomen bestuursbesluiten
 • Betrouwbaar zijn en integer zijn
 • Het vermogen hebben om zich niet te veel te richten op incidentele gebeurtenissen, maar zich te richten op de visie en (middel)lange-termijn doelstellingen van de DBA
 • Beschikt over een organiserend en coördinerend vermogen

De taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Heeft u interesse in deze uitdagende functie of heeft u vragen dan nodigen we u uit om contact op te nemen via de secretaris van de Dartsbond Almere e.o.