Uitstel competitie Beker Laco etc ivm Covid 19

Aanvullende informatie omtrent besluit voor het opschorten van de competitie tot 01-01-2021

– Zoals besloten tijdens de ALV wordt per ingeschreven lid 10 euro terug gestort naar het rekeningnummer waarvan de teamcontributie voor het seizoen 2020-2021 is betaald
– Indien niet gestart wordt per 01 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een competitie te organiseren en wordt deze teniet verklaard en alle leden uitgeschreven en de betaalde contributie gerestitueerd.
– Tot nader order zal de inschrijf- en mutatiemodule van Teambeheer worden gesloten.
– Mocht de situatie in positieve zin wijzigen dan houden we jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Zoals we de afgelopen maanden ook hebben gedaan zullen we de komende periode nauw contact met de NDB onderhouden om de ontwikkelingen te volgen.

Uiteraard vinden we de situatie erg vervelend voor onze leden en de beoefening van onze sport wat we al meer dan een half jaar moeten missen in teamverband

Er is ook al heel veel wel mogelijk in de horeca. Een potje darten kan en mag alweer sinds juli 2020, maar competitie darten kan helaas nog niet.
Wij adviseren lokale organisatoren en speelgelegenheden (waaronder cafés) om te onderzoeken wat er regionaal wel mogelijk is. Met andere woorden, we hopen dat op veel plekken onze darters alsnog aan (recreatief) darten toekomen waarbij te denken valt aan kleinere toernooien op één locatie. Let wel, in alle gevallen onder veilige en toegestane omstandigheden zoals we die eerder gepubliceerd hebben.
Het bestuur

DBA stelt start competitie uit tot 1 januari 2021 !
De NDB heeft besloten alle door haar georganiseerde competities en toernooien pas na 1 januari 2021 starten.
Het DBA-bestuur heeft daarom besloten om het dringende advies van de NDB over te nemen en de start van de DBA-competitie uit te stellen tot 1 januari 2021.
Wij zijn van mening dat we geen eerlijke en gelijkwaardige competitie kunnen garanderen met  de huidige coronamaatregelen en door de veiligheidsregio’s uitgevaardigde noodverordeningen.
Zoals eerder gemeld zullen we  op donderdag 27 augustus 2020 over de gevolgen van dit besluit communiceren en zouden jullie dan ook willen vragen om dit te respecteren en ons deze tijd te geven.

Bestuur Dartsbond Almere e.o.