Sportprotocol Horeca 26-06-2020

De volgende passage is in dit sportprotocol opgenomen: 26-06-2020

Horecasporten
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

1.          Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
2.          Horecasporten in sportkantines (bv. een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
3.          Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

  • Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.
  • Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.
  • Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
  • Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.
  • Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

De sport specifieke protocollen – verantwoord darten en verantwoorden biljarten – worden na de bekendmaking van de noodverordeningen bijgesteld en gepubliceerd. Tevens worden in de Q&A van NOC*NSF de meest gestelde vragen over onze takken van sport in relatie tot accommodaties en de 1,5 meter bepalingen opgenomen

We moeten echter nog enig voorbehoud maken. Het veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s moeten de nieuwe noodverordeningen, die gelden vanaf 1 juli, nog vaststellen. Hierin kunnen zij afwijken en aanvullende bepalingen opnemen. De NDB en KNBB zullen vandaag de veiligheidsregio’s nog informeren zodat zij hopelijk hun noodverordening en Q&A zullen vaststellen in lijn met het landelijk sportprotocol.

DISCLAIMER: DIT SPORTPROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

De KNBB en NDB zijn zeer blij met dit behaalde resultaat waarmee er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid en hopen dat hierdoor vanaf 1 juli in alle type locaties weer een potje darts, biljart snooker en pool gespeeld kan worden!