Najaars ALV 2022

Beste leden van de DBA,

de najaars ALV van 2022 zal op 21 November 2022 plaats vinden op de lokatie “Bij Moontje”. De deur is open vanaf 19:30 en om 20:00 gaan we van start.

De notulen van de vorige ALV staan op de gebruikelijke plek op onze site. (https://www.dartsbondalmere.nl/dba/notulen/)

De definitieve agenda komt na de volgende bestuursvergadering online (7-11-2022).

Wat wij al vast willen melden is dat er een bestuurspositie open staat. Hans Stoekenbroek heeft aangegeven zich, na zijn jarenlange inzet, niet meer herkiesbaar te stellen.

Hans is een algemeen bestuurslid met als portefeuille jeugdzaken. Uiteraard kunnen we de taken binnen het bestuur herverdelen als je liever iets anders doet.

Lijkt het je leuk om de bond te helpen groeien of heb je vragen? Stuur een mailtje naar secretaris@dartsbondalmere.nl.

groeten,

het bestuur