De najaars ALV komt er weer aan!

Beste leden,

graag wil het bestuur jullie uitnodigen om deel te nemen aan de aankomende ALV! De agenda staat hieronder vermeldt.

Als er nog punten ontbreken op de agenda die jullie graag geagendeerd zouden willen zien laat dit AUB zo spoedig mogelijk weten via secretaris@dartsbondalmere.nl.

AGENDA naJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 20 november 2023

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter.

2: Binnengekomen stukken:

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten.

4: Goedkeuring notulen voorjaars ALV 2023

5: Wedstrijdreglement wijziging:

Gastspeler: het bestuur wil het mogelijk maken om gastspelers te kunnen gebruiken mocht er een tekort aan spelers op de speeldatum zelf zijn. De specificaties zijn te vinden op

Gastspeler voorstel

6: Stemronde: Nieuw lid kascommissie: Het bestuur vraagt de ALV om hun stem uit te brengen voor het toetreden van Remon Peters tot de kascommissie.

7: Cijfers 2022/2023 worden doorgenomen door de penningmeester

8: Rondvraag

9: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

Antwoord op de vorige w.v.t.t.k.:

10: Sluiting