Rectificatie speel vormen Competitie/Beker

Beste darters van Almere e.o.,

allereerst heel fijn om iedereen weer aan het darten te zien met hetzelfde enthousiasme als voorheen.

In het bescheiden dat is uitgereikt bij het begin van het seizoen is een fout ingeslopen welke tot wat onduidelijkheid heeft geleid. Omdat we toch merken dat niet alle captains actief Teambeheer lezen, bij deze alle speelvormen per categorie en divisie zodat alle spelers ook deze informatie beschikbaar hebben. Hopelijk voorkomt dit verdere onduidelijkheid danwel discussies.

Alle, mogelijk al, gespeelde wedstrijden blijven gelden.

Competitie:

Ere:

Round Robin
Singles 501/7
Koppels 701/5
Solo 501/7

1e, 2e ,3e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker poule fase:

Ere, 1e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker knockout fase:

Ere, 1e (zoweel winnaars als verliezers ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (winnaars ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (verliezers ronde):

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

DBA Ranking gaat van start!

Beste leden,

Het seizoen 2021/2022 is eindelijk van start gegaan! Ook dit seizoen gaan wij weer een ranking organiseren. De commissie welke dit gaat verzorgen is gewijzigd. De nieuwe commissieleden zijn Sjoerd Pijs, Kevin van Geldorp en Daros Honselaar vanuit het bestuur. Langs deze weg willen wij Aletta Wajer en Gilbert Goethals bedanken voor hun inspanningen van de afgelopen periode!

Ranking Seizoen 2021-2022:


Open DBA (iedereen kan inschrijven):

De open (rondje) dba bestaat uit 14 wedstrijden, waarvan de beste 9 resultaten bepalend zijn voor de eindstand. Elke wedstrijd zijn punten te verdienen en worden prijzen, in de vorm van medailles uitgereikt. De volgende prestaties worden hiermee beloond:

 • Beste dame van de dag
 • Hoogste finish (100+)

Winnaarsronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats
 • 3e plaats (beide verliezers halve finale)

Verliezersronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats

Aan het eind van de 14 ranking wedstrijden (beste 9 resultaten) wordt ook een beker uitgereikt aan:

 • 1e plaats
 • 2e plaats 
 • 3e plaats
 • Beste dame
 • De speler met de meeste 180’ers.

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

De speeldata en speelgelegenheden staan op de website https://www.dartsbondalmere.nl/ranking-agenda/ en hier kun je jezelf ook inschrijven. Online aanmelden heeft de voorkeur! 
Je dient 9 keer meegedaan te hebben om in aanmerking te komen voor de prijzen!

Gesloten DBA (alleen voor leden van de DBA):

Dit toernooi wordt op 1 dag gespeeld.

De volgende prestaties worden beloond:

 • Beste dame een beker en een wisseltrofee


Winnaarsronde 

 • 1e plaats een beker en een Wisseltrofee 
 • 2e plaats een beker
 • 3e plaats 2 bekers voor beide verliezend finalisten

Verliezersronde

 • 1e plaats een medaille
 • 2e plaats een medaille

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.
Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

Als zowel de open als de gesloten dba wordt gewonnen door dezelfde persoon, dan gaat de prijs naar de 2e plaats van de open dba!

Inschrijving voor de gesloten DBA volgt.

De prijzen zijn wellicht iets anders dan voorgaande jaren. Deze andere opzet zullen wij aan het eind van het seizoen evalueren.

Een onderdeel van onze sport is het schrijven van wedstrijden. Wij vragen daarom dan ook om je sportieve plicht na te komen. Zo niet, dan telt het resultaat van die dag niet.


Wij hopen op een leuk, gezellig en sportief seizoen!


De ranking commissie
Sjoerd, Kevin en Daros

Nieuwe seizoen gereed

Geachte leden,

de beker en competitie zijn ingericht en gecontroleerd.
De competitiebescheiden kunnen gehaald worden op:
– vrijdag 20 augustus
– dinsdag 24 augustus
– vanaf 20:00 uur
– Dartlocatie “Bij Moontje”, sporthal Waterwijk, Ijsselmeerweg 48, Almere
Onder kopje info (of klik hier) staat de belangrijke informatie voor dit seizoen.

Wij wensen iedereen een sportief, gezond en gezellig dartseizoen toe

Update nieuwe seizoen

De competitie is inmiddels gecontroleerd en staat goed op de site en in Teambeheer.

Er wordt nog hard gewerkt aan de beker. Deze zal de komende dagen geplaatst worden.

Er wordt van uit gegaan dat de teams van afgelopen seizoen de wedstrijdblocs nog in bezit hebben. Mocht dat niet zo zijn dan kunnen wedstrijdformulieren van de site gedownload en geprint worden. Deze worden op korte termijn geplaatst.

De spelerspassen worden nog aangemaakt. Hier wordt in de komende weken een ophaalavond voor georganiseerd. Nadere info volgt

Inrichting competitie/beker

Komende dagen wordt de competitie en beker ingericht in Teambeheer en op de website. Er zal na inrichting eerst gekeken of alles goed staat. Zodra het geval zal er een nieuw bericht geplaatst worden.

Totdat het 2e bericht geplaatst is, is er dus geen zekerheid dat geplaatste informatie correct is. Houd hier, om verwarring of verrassingen te voorkomen, dus rekening mee!

Bestuursmededeling

Goedenavond allen,

Gelukkig heeft de Dartsbond Almere positief nieuws mogen ontvangen vanuit de NDB betreffende de restricties rond COVID en het uitoefenen van onze sport.

Na overleg met het bestuur is er besloten om de inschrijving te openen vanaf 1 juli 2021 tot 1 augustus 2021. Met de aanname dat alles op groen blijft staan, starten we de competitie in september 2021 en deze zal lopen tot eind mei 2022. De voorwaarde is wel dat er zich voldoende teams aanmelden om een competitie te kunnen organiseren, maar vooralsnog lijkt dit geen probleem gebaseerd op het enthousiasme van de afgelopen weken.

Betreffende de indeling in welke divisie elk team speelt gaat de competitieleiding in eerste instantie uit van de indeling seizoen 2019 – 2020. Uiteraard kan elk team bij het inschrijven een, eventueel afwijkende, voorkeur aangeven waar zo goed mogelijk rekening mee wordt gehouden.

Het team is druk bezig om Teambeheer gereed te maken voor het volgende seizoen. Het kan zijn dat u een e-mail, of meerdere, heeft ontvangen over het vorige seizoen, excuses hiervoor.

Als laatste wil het bestuur u informeren over de inschrijfgelden en het gedwongen stoppen van de competitie door een mogelijk nieuwe opleving van COVID en de daarmee gepaarde restricties. De competitie start begin september en als deze moet worden gestopt voor 31-12-2021 wordt 50% geretourneerd. Als deze moet stoppen na 1-1-2022 worden er geen contributiegelden geretourneerd.

Het voltallige bestuur hoopt eenieder weer te kunnen te verwelkomen in de komende competitie.

Johan Sierat
Voorzitter Dartsbond Almere e.o.

Bestuursmededeling : Competitie 2020 -2021 geannuleerd!

Door de huidige RIVM-maatregelen ivm COVID19 en sluiting van de horeca is het voor ons niet meer mogelijk om een volwaardige competitie op te starten en is het seizoen 2020-2021 teniet gedaan. Dit hadden we in de laatste ALV al aangekondigd en helaas is het niet mogelijk om per 1 januari 2021 de competitie op te starten.
Daarnaast zal de resterende contributie volledig worden gerestitueerd aan ingeschreven teams in januari 2021

De geplande Najaars ALV is tot nader order uitgesteld en de verwachting is dat we deze pas in april 2021 in gaan plannen, deze zal naar alle waarschijnlijkheid gecombineerd worden met de voorjaars ALV.

Belangrijke mededeling DBA !

Vanavond maandag 24 augustus 2020 zijn wij als DBA-bestuur op de hoogte gebracht van de volgende 4 besluiten van de Nederlandse Dartsbond (NDB) op basis de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en regionale noodverordeningen :

 • De start van de Landelijke Competitie(LaCo)en Superleague zijn uitgesteld tot 01 januari 2021
 • Het NDB Rankingcircuit start niet voor 01 januari 2021
 • Inschrijving voor Dutch Open Darts (DO) gaat niet open op 01 oktober 2020, datum voor de DO 2021 wordt nader bepaald
 • Het dringende advies van de NDB aan de regionale bonden,zoals de DBA, is om de competitie niet voor 01 januari 2021 op te starten

Over het laatste advies en ons bestuursbesluit zullen we jullie uiterlijk donderdag 27 augustus 2020 informeren. Wij zullen als DBA-bestuur hierover niet eerder dan donderdag over communiceren los van de discussies die op social media en internet onstaan.

Zie ook het bericht op de NDB-site

Geachte DBA leden en eigenaren speellocaties, (Brief 1) 14-06-2020

In de afgelopen periode hebben wij als bond de ontwikkelingen gevolgd omtrent de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid. We weten dat dit veel impact heeft op zowel de dartssport als onze speellocaties. 
Ondanks de opgelegde maatregelen en mogelijke beperkingen binnen de speellocaties hebben we als bestuur toch de inschrijving voor het nieuwe DBA seizoen 2020-2021 geopend aangezien we veel tijd nodig zullen hebben om een nieuwe competitie op poten te zetten. 
Ons streven is om zoals alle voorgaande jaren de competitie in september 2020 te laten starten, waarbij we ons bewust zijn van het feit dat er door de overheid nog op te leggen maatregelen onze competitie negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
Om dit voor te zijn hebben we een aantal alternatieve startdatums en competitievormen uitgedacht om zo op de wijzigingen in de komende maanden in te kunnen spelen echter beschikken wij niet over een glazen bol om in de toekomst te kijken. Onze doelstelling is om op welke manier dan ook een competitie te houden om onze geliefde sport uit te kunnen oefenen. 
Toch zou ik jullie sowieso willen informeren over de impact voor het spelen van dartswedstrijden.  Vanuit de Nederlandse Dartsbond (NDB) is het volgende protocol uitgevaardigd die ook in overleg met NOC/NSF is vastgesteld voor onze sport. 
Let op : het onderstaande protocol is aan wijzigingen onderhevig en ik zou jullie willen verzoeken om de laatste en volledige versie via de link NDB te lezen. Als DBA zullen we binnen de mogelijkheden van onze bond dit protocol gaan volgen ook in het kader van de bescherming van onze gezondheid. 

Volledige brief

Sport specifieke maatregelen:

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

· Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud (ook geen klappen, high-five, box etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of knikken;
· Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren   in aangepaste vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.
· Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift);
· Het scorebord en/of schrijfbord en de stift worden na elk potje gedesinfecteerd of vervangen;
· Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden;
· De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient altijd in acht genomen te worden. Plexiglas schermen bieden geen oplossing voor de 1,5 meter afstand.
· De speler mag zijn of haar plaats aan de oche alleen verlaten om de darts uit het bord te halen nadat de score is aangekondigd door de schrijver en de naleving van de minimale 1,5 meter afstand is gegarandeerd.
· Als de schrijver in de buurt van het dartsbord is om de score correct te beoordelen, moet de speler wachten achter de oche tot de schrijver teruggekeerd is naar zijn gebruikelijke plaats. o De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de dartsbaan waar de schrijver niet staat. Hierbij dient deze speler altijd 1,5 meter afstand te houden van zowel de schrijver als de speler aan de oche.
· Op het moment dat de eerste speler terugloopt naar de oche mag de volgende speler plaatsnemen aan de oche.
· Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler(s) dienen minimaal 1,5 meter achter de speler aan de oche te wachten.
· Het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) is alleen mogelijk als altijd de afstandsregels kunnen worden nageleefd. Let op: de minimale afstand van 1,5 meter geldt voor iedereen. Bij het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) dient tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, altijd 2 meter vrije ruimte te zijn aan beide zijdes van het dartsbaan om zo altijd de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.

Als de bovenstaande procedure, niet mogelijk is, moet het spel als volgt zonder een schrijver worden gespeeld:

· De speler die zijn beurt, 3 pijlen, heeft afgerond benoemt eerst zijn score voordat hij zijn pijlen uit het bord haalt.
· De speler die zijn pijlen uit het bord haalt loopt direct naar het schrijfbord en schrijft zijn eigen score op.
· Na het opschrijven van zijn score loopt de speler direct, aan deze zijde van het dartsbord, in een boog terug naar een plaats achter de oche. Deze speler dient altijd 1,5 afstand te houden van de andere speler aan de oche.
· Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler dient minimaal 1,5 meter achter de speler aan de oche te wachten. Op het moment dat de eerste speler zijn score op schrijft mag de volgende speler plaatsnemen achter de oche.
· Bij het spelen zonder schrijver (scheidsrechter) dienen tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, Aan de kant van het schrijfbord (en dus de zijde waar de spelers teruglopen richting de oche) minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn en aan de andere zijde van het dartbord 1,5 meter. Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.
· Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) gespeeld worden, dienen alle wachtende spelers 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De eerst wachtende speler wacht 1,5 meter achter de speler aan de oche en de speler die terug komt van zijn pijlen uit het bord halen sluit achteraan aan, 1,5 meter achter de laatste speler.

Dit betekent dat de wedstijden dan veel langer gaan duren en daarom heeft het bestuur het volgende besloten dat;

· Alle wedstrijden met of zonder schrijver inzetbaar om 20:00 uur moeten beginnen i.p.v. tussen 20:00 en 20:30 uur Zoals bekend mag de wedstrijd starten als er van beide teams minimaal 3 spelers aanwezig zijn.

· Om een vlot verloop van de wedstrijd te waarborgen is het niet meer toegestaan om te gaan roken tussen de games in als desbetreffende speler of spelers direct het eerst volgende game moeten gaan gooien dit vertraagt regelmatig de voortgang van de wedstrijden.

· Voor de volledige wedstrijd geldt dat de pauze tussen de singels en koppels en tussen de koppels en solo maximaal 5 minuten mag zijn. De andere games moeten aansluitend gespeeld worden. Indien de speler of spelers niet aanwezig zijn verliezen zij die game.

· Mede door de 1,5 meter regel om dit seizoen de teamgame voor de 1e, 2e, 3e en 4e divisie te vervangen voor een Solo ( Captain Choice) 701 best of 3 zodat er geen 8 personen dicht bij elkaar komen te staan.

De locatie specifieke maatregelen;

· Tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, dient te allen tijde 1,5 meter vrije ruimte te zijn. Aan de kant van het schrijfbord, de zijde waar de spelers ook teruglopen richting de oche, dient deze afstand minimaal 2,5 meter te zijn tot het volgende dartsbord om zo te allen tijde de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

· Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.

· Achter de oche dient er een minimale vrije ruimte aanwezig te zijn van 2,5 x 2,5 meter voor maximaal 4 spelers tijdens het dubbelspel.

· Tevens moet de locatie zo veel mogelijk in het werk stellen om kruisen van andere gasten naar toilet e.d. te voorkomen.

· Indien de afstand niet gerealiseerd kan worden zal deze dartbaan niet ingezet kunnen worden.

Als een locatie twijfelt of vragen heeft kan hij zich in verbinding stellen met de competitieleiding via mail: competitie@dartsbondalmere.onmicrosoft.com wij kunnen in overleg een bezoek plannen en / of een advies geven.

Indien de regels niet nageleefd worden door de locatie behoud het uitspelend team het recht voor om de wedstrijd te mogen claimen, want uiteindelijk kiezen we voor elkaars gezondheid.

Door al deze maatregelen en verminderd beschikbare dartbanen en of dartlocaties is het dit jaar voor de competitieleiding een flinke uitdaging om alles goed te organiseren en in te delen per locatie.

Dat heeft helaas als consequentie dat:

· Wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden op de geplande dag alleen maar in de eerst aankomende inhaalweek gespeeld kunnen worden met een maximum van 3 inhaalwedstrijden voor het komende seizoen.
· De competitieleiding in uiterste noodzaak af mag wijken van jullie vaste thuisspeelavond om elke wedstijd te kunnen spelen in de betreffende speelweek in de betreffende speellocatie.
· Er meer inhaalweken ingeroosterd gaan worden in de competitie.
· Onderhands geen wedstrijden verzet kunnen worden zonder toestemming en controle door de wedstrijdleiding van jullie divisie.
· Alle wijzigingen aangevraagd moeten worden via Teambeheer en niet via E-mail, App of telefonisch.

Om de uitbater van de dartlocatie te helpen is er door het bestuur besloten dan een team uit maximaal 6 personen (spelers) mag bestaan, indien er meer dan 6 personen b.v. toeschouwer meegaan mag de uitbater deze mensen verzoeken om de locatie te verlaten.
Daar er ook andere gasten van de locatie gebruik kunnen maken.

Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)

· Was voor en na het spelen je handen;

· Schud geen handen;

· Na toiletbezoek verplicht handen wassen;

· Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;

· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

· Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Tenslotte

Het wordt aanbevolen om de huidige versie van het protocol “Verantwoord darten” duidelijk zichtbaar bij de baan ter inzage te bevestigen. Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere darters.

Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast.

Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de DBA ook haar reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan en/of aangaat.

Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden.

De DBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol.

De huidige situatie is voor alle darters en dartlocaties een lastige situatie om mee om te gaan.

Desalniettemin moeten we deze beperkingen voor de volksgezondheid accepteren.

Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om dit protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de DBA ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.

Let wel: er mag pas gedart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Wij hopen jullie op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en willen net als jullie weer snel aan de oche staan.

Met vriendelijke groet,

Arend Freeth
Voorzitter Dartsbond Almere.

John Versnel
Bestuurslid competitie zaken.