Bestuursmededeling : Contributie en Bestuur.

Beste Leden, de onderstaande tekst is aan jullie teamcaptain per mail verstuurd, maar voor de volledigheid hebben wij deze ook op de website gepubliceerd :

De tijden blijven maar in het teken staan van COVID 19 en zoals jullie gelezen hebben heeft het bestuur moeten besluiten om helaas het opstarten van een competitie 2020 – 2021 te stoppen.

Wij blijven de mogelijkheden nauwlettend in de gaten houden om iets voor jullie te organiseren zodra de dartlocaties weer open mogen, waarbij we hopen dat alle locaties het ook gaan redden.

Zoals jullie gelezen hebben in vorige e-mails heeft het bestuur besloten om het resterende inschrijfgeld terug te betalen aan de leden en vragen jullie het volgende om het terugbetalen van het inschrijfgeld te kunnen realiseren. Dit is echter later dan eerder aangegeven en toegezegd, waarvoor excuses.

Wij vragen jullie om onze penningmeester per mail te bevestigen dat de bankrekening die gebruikt is om de € 10,00 p.p. ook hetzelfde rekeningnummer is waarop het inschrijfgeld teruggestort kan worden.

Het e-mailadres is penningmeester@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Zodra jullie de gegevens hebben verstrekt zal de penningmeester over gaan tot restitutie van € 25,00 per ingeschreven teamlid gelijk aan het aantal als met de eerdere restitutie van € 10,00 eerder dit competitiejaar.

Vervolgens vragen we jullie aandacht voor het volgende:

Op de aankomende ALV zal de huidige voorzitter Arend Freeth op basis van behoorlijk bestuur na 3 termijnen niet herkiesbaar zijn als voorzitter en staat er op onze website al geruime tijd dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter en zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris.

Er gaat nu een situatie ontstaan dat zodra de ALV heeft plaatsgevonden en er geen nieuwe voorzitter is gekozen en het bestuur statutair gezien niet kan functioneren omdat er minimaal 5 bestuursleden benoemd moeten zijn. En zal het bestuur demissionair door fusioneren met een tijdelijk plv. Voorzitter tot 1 september 2021.

De huidige bestuursleden hebben besloten dat voor aanvang van het nieuwe seizoen het bestuur compleet moet zijn en uit minimaal 5 leden moet bestaan anders zal de competitie 2021- 2022 niet opgestart worden en is het voortbestaan van de vereniging in het geding.

Gelet op de AVG-wetgeving en eerdere afspraken met de leden zijn wij genoodzaakt om via de captains te communiceren en vragen jullie dringend om dit bericht door te sturen naar jullie teamleden om iedereen goed te informeren.

Mochten jullie vragen hebben of jullie beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie of commissie stuur dan een mail maar secretaris@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Wij hopen dat het voortbestaan van de Dartsbond door jullie veiliggesteld gaat worden en dat we later dit jaar gewoon weer kunnen darten in welke vorm dan ook.

In afwachting van jullie reactie,

Bestuur DBA.