Nieuwe voorzitter en bestuursleden per 01-06-2021

Tijdens de online ALV van 31-05-2021 zijn naast de reguliere agendapunten een nieuwe voorzitter en 4 bestuursleden gekozen.

Voorzitter : Johan Sierat

Algemeen bestuursleden :

Vanessa Steenhorst
Marcel Steenhorst
Simon Prinsenberg
Daros Honselaar


Wij wensen de nieuwe voorzitter en bestuursleden veel succes bij de uitoefening van hun functie en gaan er van uit dat zij een positieve bijdrage zullen leveren aan de vereniging en het opzetten van het nieuwe competitieseizoen 2021 – 2022

Bestuursmededeling : Contributie en Bestuur.

Beste Leden, de onderstaande tekst is aan jullie teamcaptain per mail verstuurd, maar voor de volledigheid hebben wij deze ook op de website gepubliceerd :

De tijden blijven maar in het teken staan van COVID 19 en zoals jullie gelezen hebben heeft het bestuur moeten besluiten om helaas het opstarten van een competitie 2020 – 2021 te stoppen.

Wij blijven de mogelijkheden nauwlettend in de gaten houden om iets voor jullie te organiseren zodra de dartlocaties weer open mogen, waarbij we hopen dat alle locaties het ook gaan redden.

Zoals jullie gelezen hebben in vorige e-mails heeft het bestuur besloten om het resterende inschrijfgeld terug te betalen aan de leden en vragen jullie het volgende om het terugbetalen van het inschrijfgeld te kunnen realiseren. Dit is echter later dan eerder aangegeven en toegezegd, waarvoor excuses.

Wij vragen jullie om onze penningmeester per mail te bevestigen dat de bankrekening die gebruikt is om de € 10,00 p.p. ook hetzelfde rekeningnummer is waarop het inschrijfgeld teruggestort kan worden.

Het e-mailadres is penningmeester@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Zodra jullie de gegevens hebben verstrekt zal de penningmeester over gaan tot restitutie van € 25,00 per ingeschreven teamlid gelijk aan het aantal als met de eerdere restitutie van € 10,00 eerder dit competitiejaar.

Vervolgens vragen we jullie aandacht voor het volgende:

Op de aankomende ALV zal de huidige voorzitter Arend Freeth op basis van behoorlijk bestuur na 3 termijnen niet herkiesbaar zijn als voorzitter en staat er op onze website al geruime tijd dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter en zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris.

Er gaat nu een situatie ontstaan dat zodra de ALV heeft plaatsgevonden en er geen nieuwe voorzitter is gekozen en het bestuur statutair gezien niet kan functioneren omdat er minimaal 5 bestuursleden benoemd moeten zijn. En zal het bestuur demissionair door fusioneren met een tijdelijk plv. Voorzitter tot 1 september 2021.

De huidige bestuursleden hebben besloten dat voor aanvang van het nieuwe seizoen het bestuur compleet moet zijn en uit minimaal 5 leden moet bestaan anders zal de competitie 2021- 2022 niet opgestart worden en is het voortbestaan van de vereniging in het geding.

Gelet op de AVG-wetgeving en eerdere afspraken met de leden zijn wij genoodzaakt om via de captains te communiceren en vragen jullie dringend om dit bericht door te sturen naar jullie teamleden om iedereen goed te informeren.

Mochten jullie vragen hebben of jullie beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie of commissie stuur dan een mail maar secretaris@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Wij hopen dat het voortbestaan van de Dartsbond door jullie veiliggesteld gaat worden en dat we later dit jaar gewoon weer kunnen darten in welke vorm dan ook.

In afwachting van jullie reactie,

Bestuur DBA.

Bestuursmededeling : Competitie 2020 -2021 geannuleerd!

Door de huidige RIVM-maatregelen ivm COVID19 en sluiting van de horeca is het voor ons niet meer mogelijk om een volwaardige competitie op te starten en is het seizoen 2020-2021 teniet gedaan. Dit hadden we in de laatste ALV al aangekondigd en helaas is het niet mogelijk om per 1 januari 2021 de competitie op te starten.
Daarnaast zal de resterende contributie volledig worden gerestitueerd aan ingeschreven teams in januari 2021

De geplande Najaars ALV is tot nader order uitgesteld en de verwachting is dat we deze pas in april 2021 in gaan plannen, deze zal naar alle waarschijnlijkheid gecombineerd worden met de voorjaars ALV.

Vacature Voorzitter DBA

Na 3 termijnen heeft onze huidige voorzitter, Arend Freeth, aangegeven niet meer voor een volgende bestuurstermijn beschikbaar te zijn, dit ook in lijn met de Code Goed Sportbestuur. Het is tijd voor vernieuwing en om deze reden zal bij de Voorjaars ALV in 2021 een vacature ontstaan van voorzitter.
Om bovenstaande reden zoekt het bestuur naar een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

VOORZITTER

Profiel:

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig
 • Beschikt over inlevingsvermogen en is doortastend
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Voldoende affiniteit met de dartssport
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging
 • Vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de collega-bestuursleden en zich committeren aan genomen bestuursbesluiten
 • Betrouwbaar zijn en integer zijn
 • Het vermogen hebben om zich niet te veel te richten op incidentele gebeurtenissen, maar zich te richten op de visie en (middel)lange-termijn doelstellingen van de DBA
 • Beschikt over een organiserend en coördinerend vermogen

De taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Heeft u interesse in deze uitdagende functie of heeft u vragen dan nodigen we u uit om contact op te nemen via de secretaris van de Dartsbond Almere e.o.

Gedeeltelijk teruggave contributie !

Beste leden,

Op de Algemene ledenvergadering dd is er besloten om het aankomend seizoen eenmalig de leden financieel tegemoet te komen als compensatie van vorig seizoen.

Er zal door de penningmeester € 10,00 per lid terug betaald worden aan de persoon die de inschrijving heeft betaald en niet aan een ieder afzonderlijk.

Dus jullie captain zal het bedrag ontvangen.

Jullie begrijpen dat dit wat tijd vergt, en het zal z.s.m. overgemaakt gaan worden in de maand september.

Met sportieve groet,

Hilbert De Wit

Penningmeester DBA

Belangrijke mededeling DBA !

Vanavond maandag 24 augustus 2020 zijn wij als DBA-bestuur op de hoogte gebracht van de volgende 4 besluiten van de Nederlandse Dartsbond (NDB) op basis de door de overheid gestelde Corona-maatregelen en regionale noodverordeningen :

 • De start van de Landelijke Competitie(LaCo)en Superleague zijn uitgesteld tot 01 januari 2021
 • Het NDB Rankingcircuit start niet voor 01 januari 2021
 • Inschrijving voor Dutch Open Darts (DO) gaat niet open op 01 oktober 2020, datum voor de DO 2021 wordt nader bepaald
 • Het dringende advies van de NDB aan de regionale bonden,zoals de DBA, is om de competitie niet voor 01 januari 2021 op te starten

Over het laatste advies en ons bestuursbesluit zullen we jullie uiterlijk donderdag 27 augustus 2020 informeren. Wij zullen als DBA-bestuur hierover niet eerder dan donderdag over communiceren los van de discussies die op social media en internet onstaan.

Zie ook het bericht op de NDB-site

Peter Kramer bedankt.

Na 14 jaar het sportcafe De Basis in sporthal Waterwijk te hebben beheerd, heeft Peter besloten met ingang van januari 2020 een andere uitdaging aan te gaan. Al die jaren heeft Peter klaar gestaan voor de darters in Almere.

DartsBond Almere e.o. bedankt Peter voor al die fijne jaren en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Het sportcafe wordt overgenomen door Moniek onder de naam Bij Moontje.

2 Vrijwilligers gevraagd.

Vrijdag 15 november geeft de DBA dartclinics op de sportdag van De Olivijn (Speciaal Onderwijs).

De start is om 9.00 uur en de dag eindigt om 14.45 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.                                                                                                                     Locatie: Sporthal Fanny Blankers-Koen, Marathonlaan 12, 1318EE Almere.

Wil je helpen, neem dan contact op met Arnold Bervoets:

EMAIL:  secretaris@dartsbondalmere.onmicrosoft.com of                              Mobiel: 06 41 543 864

Darten met een beperking.

Niet alleen tijdens de maand van het Aangepast Sporten, maar gedurende het hele seizoen is het mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, om vrijblijvend kennis te komen maken met de dartssport.

Elke maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn wij open in sporthal Waterwijk aan de Ijsselmeerweg 48 te Almere.

In ons DBA Jeugdhonk bieden wij de deelnemers een veilige omgeving. Koffie, thee en frisdrank zijn tegen een vriendelijk prijsje verkrijgbaar. Er wordt geen alcohol geschonken.

Onze vrijwilligers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wij hebben ervaren dat vooral het contact met andere sporters een plezierige ervaring is.

Voor meer informatie neem contact op met Arnold Bervoets:                  Email: secretaris@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Kijk ook op onze FaceBook pagina: Dartsbond Almere e.o.

In Memoriam

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons DBA lid

                                        Evert Schiphorst

Evert was DBA-lid vanaf het eerst uur (lidnr 199701190) en zal gemist worden als mens en als speler van team Sixgear (divisie 2A).

Wij wensen de nabestaanden de komende tijd veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur DartsBond Almere e.o.