ALV DBA voorjaar 22 Mei 2023

Beste leden,

de voorjaars ALV komt er weer aan! Hieronder staat de agenda, de concept notulen staan ook op de site op de gebruikelijke plek: klik hier.

Ditmaal moet er gestemd worden over het wel/niet officieel toestaan van digitale scoreborden en de termijn is verstreken van 2 bestuursleden. Deze 2 bestuursleden bezetten momenteel de functie secretaris en vice-voorzitter. Beide huidige bestuursleden hebben aangegeven zich opnieuw beschikbaar te stellen.

Heb je interesse in een bestuursfunctie meld je dan aan via secretaris@dartsbondalmere.nl en geef aan in welke functie je geinteresseerd bent.

AGENDA VOORJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 22 Mei 2023

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal “Bij Moontje” Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter.

2: Binnengekomen stukken:

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten.

4: Goedkeuring notulen najaars ALV 2022 (plaats gevonden 21 November 2022)

5: Elektronische scoreborden Er zullen diverse wijzigingen gemaakt moeten worden in het wedstrijdreglement waaronder:

Artikel 5 lid 4 huidige tekst: De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord. Dit moet handmatig gebeuren. Het noteren van de scores alleen op een elektronisch scorebord is niet toegestaan. Het schrijfbord moet bij voorkeur op ooghoogte direct naast het dartsbord zijn bevestigd.

Dit moet worden: De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord. In geval van een elektronisch scorebord moet er ook te allen tijde een scheidsrechter bij het bord staan om de score te controleren en/of in te voeren in het elektronische scorebord. Tevens moet deze persoon op de hoogte zijn van de werking van het apparaat. De elektronische scoreborden moeten minimaal de laatste drie scores tonen. Is dit niet het geval zal er weer terug gegaan worden op een normaal handgeschreven scorebord. Voor Tac-Tic zal er een handgeschreven score bij gehouden moeten worden. Het schrijfbord moet bij voorkeur op ooghoogte direct naast het dartsbord zijn bevestigd.

Artikel 10 Lid 2 huidige tekst: De opgeschreven score bestaat uit:

Dit moet worden: De opgeschreven/ingevoerde score bestaat uit:

Artikel 11 Lid 3 luid nu: Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidsrechters/schrijvers, aangeduid na overleg met de captains.

Dit moet worden: Het opschrijven dan wel invoeren van de score wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidsrechters/schrijvers, aangeduid na overleg met de captains.

Artikel 12 lid 1 huidige tekst: De schrijver is diegene die (als er geen scheidsrechter voorhanden is) bij de officiële wedstrijden
het scoreverloop van de leg, partij of wedstrijd, bijhoudt op een daarvoor bestemd scorebord.
(Altijd handgeschreven).

Dit moet worden: De schrijver is diegene die (als er geen scheidsrechter voorhanden is) bij de officiële wedstrijden het scoreverloop van de leg, partij of wedstrijd, bijhoudt op een daarvoor bestemd handgeschreven scorebord of elektronisch scorebord. Bij het gebruik van een elektronisch scorebord moeten beide partijen akkoord zijn met het gebruik hiervan. Als één van de partijen niet akkoord gaat wordt er gebruik gemaakt van een handgeschreven bord.

Artikel 12 lid 3 huidige tekst: De score moet duidelijk door de schrijver op het scorebord worden vermeld. Dit gebeurt als aangegeven in onderstaande voorbeelden:

Dit moet worden: In geval van een handgeschreven score of bij Tac-Tic wordt de score duidelijk door de schrijver op het scorebord vermeld. Dit gebeurt als aangegeven in onderstaande voorbeelden:

Artikel 12 lid 4 huidige tekst: De score mag pas geschreven worden, nadat de speler zijn drie darts heeft gegooid (in het
bijzonder waar het de tac-tic betreft)

Dit moet worden: De score mag pas geschreven/ingevoerd worden, nadat de speler zijn drie darts heeft gegooid (in het
bijzonder waar het de tac-tic betreft)

6: Voorbereiding seizoen 2023-2024, toekomstplannen

7: Begroting 2023 – 2024 Begroting wordt door de penningmeester

Pauze

8: Stemming voor nieuw bestuurslid

Secretaris
Vice-voorzitter

9: Rondvraag

10: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

Antwoord op de vorige w.v.t.t.k.: De baan commissie is reeds aangevult.

11: Sluiting