Rectificatie speel vormen Competitie/Beker

Beste darters van Almere e.o.,

allereerst heel fijn om iedereen weer aan het darten te zien met hetzelfde enthousiasme als voorheen.

In het bescheiden dat is uitgereikt bij het begin van het seizoen is een fout ingeslopen welke tot wat onduidelijkheid heeft geleid. Omdat we toch merken dat niet alle captains actief Teambeheer lezen, bij deze alle speelvormen per categorie en divisie zodat alle spelers ook deze informatie beschikbaar hebben. Hopelijk voorkomt dit verdere onduidelijkheid danwel discussies.

Alle, mogelijk al, gespeelde wedstrijden blijven gelden.

Competitie:

Ere:

Round Robin
Singles 501/7
Koppels 701/5
Solo 501/7

1e, 2e ,3e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker poule fase:

Ere, 1e:

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e:

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

Beker knockout fase:

Ere, 1e (zoweel winnaars als verliezers ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (winnaars ronde):

Singles 501/5
Koppels 501/5
Solo 501/5

2e, 3e, 4e (verliezers ronde):

Singles 501/3
Koppels 501/3
Solo 501/3

DBA Ranking gaat van start!

Beste leden,

Het seizoen 2021/2022 is eindelijk van start gegaan! Ook dit seizoen gaan wij weer een ranking organiseren. De commissie welke dit gaat verzorgen is gewijzigd. De nieuwe commissieleden zijn Sjoerd Pijs, Kevin van Geldorp en Daros Honselaar vanuit het bestuur. Langs deze weg willen wij Aletta Wajer en Gilbert Goethals bedanken voor hun inspanningen van de afgelopen periode!

Ranking Seizoen 2021-2022:


Open DBA (iedereen kan inschrijven):

De open (rondje) dba bestaat uit 14 wedstrijden, waarvan de beste 9 resultaten bepalend zijn voor de eindstand. Elke wedstrijd zijn punten te verdienen en worden prijzen, in de vorm van medailles uitgereikt. De volgende prestaties worden hiermee beloond:

 • Beste dame van de dag
 • Hoogste finish (100+)

Winnaarsronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats
 • 3e plaats (beide verliezers halve finale)

Verliezersronde

 • 1e plaats
 • 2e plaats

Aan het eind van de 14 ranking wedstrijden (beste 9 resultaten) wordt ook een beker uitgereikt aan:

 • 1e plaats
 • 2e plaats 
 • 3e plaats
 • Beste dame
 • De speler met de meeste 180’ers.

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

De speeldata en speelgelegenheden staan op de website https://www.dartsbondalmere.nl/ranking-agenda/ en hier kun je jezelf ook inschrijven. Online aanmelden heeft de voorkeur! 
Je dient 9 keer meegedaan te hebben om in aanmerking te komen voor de prijzen!

Gesloten DBA (alleen voor leden van de DBA):

Dit toernooi wordt op 1 dag gespeeld.

De volgende prestaties worden beloond:

 • Beste dame een beker en een wisseltrofee


Winnaarsronde 

 • 1e plaats een beker en een Wisseltrofee 
 • 2e plaats een beker
 • 3e plaats 2 bekers voor beide verliezend finalisten

Verliezersronde

 • 1e plaats een medaille
 • 2e plaats een medaille

Voor de winnaar wordt een bedrag van maximaal €500,00 beschikbaar gesteld om te besteden aan een (internationaal) darttoernooi naar keuze.
Denk aan: reis, hotel, startbewijs, etc.

Als zowel de open als de gesloten dba wordt gewonnen door dezelfde persoon, dan gaat de prijs naar de 2e plaats van de open dba!

Inschrijving voor de gesloten DBA volgt.

De prijzen zijn wellicht iets anders dan voorgaande jaren. Deze andere opzet zullen wij aan het eind van het seizoen evalueren.

Een onderdeel van onze sport is het schrijven van wedstrijden. Wij vragen daarom dan ook om je sportieve plicht na te komen. Zo niet, dan telt het resultaat van die dag niet.


Wij hopen op een leuk, gezellig en sportief seizoen!


De ranking commissie
Sjoerd, Kevin en Daros

Nieuwe seizoen gereed

Geachte leden,

de beker en competitie zijn ingericht en gecontroleerd.
De competitiebescheiden kunnen gehaald worden op:
– vrijdag 20 augustus
– dinsdag 24 augustus
– vanaf 20:00 uur
– Dartlocatie “Bij Moontje”, sporthal Waterwijk, Ijsselmeerweg 48, Almere
Onder kopje info (of klik hier) staat de belangrijke informatie voor dit seizoen.

Wij wensen iedereen een sportief, gezond en gezellig dartseizoen toe

Update nieuwe seizoen

De competitie is inmiddels gecontroleerd en staat goed op de site en in Teambeheer.

Er wordt nog hard gewerkt aan de beker. Deze zal de komende dagen geplaatst worden.

Er wordt van uit gegaan dat de teams van afgelopen seizoen de wedstrijdblocs nog in bezit hebben. Mocht dat niet zo zijn dan kunnen wedstrijdformulieren van de site gedownload en geprint worden. Deze worden op korte termijn geplaatst.

De spelerspassen worden nog aangemaakt. Hier wordt in de komende weken een ophaalavond voor georganiseerd. Nadere info volgt

Inrichting competitie/beker

Komende dagen wordt de competitie en beker ingericht in Teambeheer en op de website. Er zal na inrichting eerst gekeken of alles goed staat. Zodra het geval zal er een nieuw bericht geplaatst worden.

Totdat het 2e bericht geplaatst is, is er dus geen zekerheid dat geplaatste informatie correct is. Houd hier, om verwarring of verrassingen te voorkomen, dus rekening mee!

Bestuursmededeling

Goedenavond allen,

Gelukkig heeft de Dartsbond Almere positief nieuws mogen ontvangen vanuit de NDB betreffende de restricties rond COVID en het uitoefenen van onze sport.

Na overleg met het bestuur is er besloten om de inschrijving te openen vanaf 1 juli 2021 tot 1 augustus 2021. Met de aanname dat alles op groen blijft staan, starten we de competitie in september 2021 en deze zal lopen tot eind mei 2022. De voorwaarde is wel dat er zich voldoende teams aanmelden om een competitie te kunnen organiseren, maar vooralsnog lijkt dit geen probleem gebaseerd op het enthousiasme van de afgelopen weken.

Betreffende de indeling in welke divisie elk team speelt gaat de competitieleiding in eerste instantie uit van de indeling seizoen 2019 – 2020. Uiteraard kan elk team bij het inschrijven een, eventueel afwijkende, voorkeur aangeven waar zo goed mogelijk rekening mee wordt gehouden.

Het team is druk bezig om Teambeheer gereed te maken voor het volgende seizoen. Het kan zijn dat u een e-mail, of meerdere, heeft ontvangen over het vorige seizoen, excuses hiervoor.

Als laatste wil het bestuur u informeren over de inschrijfgelden en het gedwongen stoppen van de competitie door een mogelijk nieuwe opleving van COVID en de daarmee gepaarde restricties. De competitie start begin september en als deze moet worden gestopt voor 31-12-2021 wordt 50% geretourneerd. Als deze moet stoppen na 1-1-2022 worden er geen contributiegelden geretourneerd.

Het voltallige bestuur hoopt eenieder weer te kunnen te verwelkomen in de komende competitie.

Johan Sierat
Voorzitter Dartsbond Almere e.o.

Nieuwe voorzitter en bestuursleden per 01-06-2021

Tijdens de online ALV van 31-05-2021 zijn naast de reguliere agendapunten een nieuwe voorzitter en 4 bestuursleden gekozen.

Voorzitter : Johan Sierat

Algemeen bestuursleden :

Vanessa Steenhorst
Marcel Steenhorst
Simon Prinsenberg
Daros Honselaar


Wij wensen de nieuwe voorzitter en bestuursleden veel succes bij de uitoefening van hun functie en gaan er van uit dat zij een positieve bijdrage zullen leveren aan de vereniging en het opzetten van het nieuwe competitieseizoen 2021 – 2022

Bestuursmededeling : Contributie en Bestuur.

Beste Leden, de onderstaande tekst is aan jullie teamcaptain per mail verstuurd, maar voor de volledigheid hebben wij deze ook op de website gepubliceerd :

De tijden blijven maar in het teken staan van COVID 19 en zoals jullie gelezen hebben heeft het bestuur moeten besluiten om helaas het opstarten van een competitie 2020 – 2021 te stoppen.

Wij blijven de mogelijkheden nauwlettend in de gaten houden om iets voor jullie te organiseren zodra de dartlocaties weer open mogen, waarbij we hopen dat alle locaties het ook gaan redden.

Zoals jullie gelezen hebben in vorige e-mails heeft het bestuur besloten om het resterende inschrijfgeld terug te betalen aan de leden en vragen jullie het volgende om het terugbetalen van het inschrijfgeld te kunnen realiseren. Dit is echter later dan eerder aangegeven en toegezegd, waarvoor excuses.

Wij vragen jullie om onze penningmeester per mail te bevestigen dat de bankrekening die gebruikt is om de € 10,00 p.p. ook hetzelfde rekeningnummer is waarop het inschrijfgeld teruggestort kan worden.

Het e-mailadres is penningmeester@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Zodra jullie de gegevens hebben verstrekt zal de penningmeester over gaan tot restitutie van € 25,00 per ingeschreven teamlid gelijk aan het aantal als met de eerdere restitutie van € 10,00 eerder dit competitiejaar.

Vervolgens vragen we jullie aandacht voor het volgende:

Op de aankomende ALV zal de huidige voorzitter Arend Freeth op basis van behoorlijk bestuur na 3 termijnen niet herkiesbaar zijn als voorzitter en staat er op onze website al geruime tijd dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter en zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris.

Er gaat nu een situatie ontstaan dat zodra de ALV heeft plaatsgevonden en er geen nieuwe voorzitter is gekozen en het bestuur statutair gezien niet kan functioneren omdat er minimaal 5 bestuursleden benoemd moeten zijn. En zal het bestuur demissionair door fusioneren met een tijdelijk plv. Voorzitter tot 1 september 2021.

De huidige bestuursleden hebben besloten dat voor aanvang van het nieuwe seizoen het bestuur compleet moet zijn en uit minimaal 5 leden moet bestaan anders zal de competitie 2021- 2022 niet opgestart worden en is het voortbestaan van de vereniging in het geding.

Gelet op de AVG-wetgeving en eerdere afspraken met de leden zijn wij genoodzaakt om via de captains te communiceren en vragen jullie dringend om dit bericht door te sturen naar jullie teamleden om iedereen goed te informeren.

Mochten jullie vragen hebben of jullie beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie of commissie stuur dan een mail maar secretaris@dartsbondalmere.onmicrosoft.com

Wij hopen dat het voortbestaan van de Dartsbond door jullie veiliggesteld gaat worden en dat we later dit jaar gewoon weer kunnen darten in welke vorm dan ook.

In afwachting van jullie reactie,

Bestuur DBA.

Bestuursmededeling : Competitie 2020 -2021 geannuleerd!

Door de huidige RIVM-maatregelen ivm COVID19 en sluiting van de horeca is het voor ons niet meer mogelijk om een volwaardige competitie op te starten en is het seizoen 2020-2021 teniet gedaan. Dit hadden we in de laatste ALV al aangekondigd en helaas is het niet mogelijk om per 1 januari 2021 de competitie op te starten.
Daarnaast zal de resterende contributie volledig worden gerestitueerd aan ingeschreven teams in januari 2021

De geplande Najaars ALV is tot nader order uitgesteld en de verwachting is dat we deze pas in april 2021 in gaan plannen, deze zal naar alle waarschijnlijkheid gecombineerd worden met de voorjaars ALV.