Uitgelicht

De competitiebescheiden voor het DBA seizoen 2020-2021 voor de regio Almere kunnen worden opgehaald op vrijdag 21 augustus 2020 tussen 20:00 en 23:00 uur of zaterdag 22 augustus tussen 13:00 en 16:00 uur in sporthal Waterwijk, bij Moontje, IJsselmeerweg 48 in Almere

Voor de regio Lelystad liggen de bescheiden klaar op zondag 23 augustus tussen 15:00 en 17:00 uur bij The Wizards, Agorahof 1 in Lelystad

Uitgelicht

Teambeheer staat in testmodus er kunnen geen rechten aan ontleed worden totdat de de captains een melding gekregen hebben dat alles klopt!

Welke teams zijn ingeschreven
Ben je op zoek naar een Team of een Team zoekt een speler(s) mail naar webmaster@dartsbondalmere.onmicrosoft.com
Dan komt onder info/speler gezocht jouw bericht.

Laatste nieuws, NDBNieuws Update protocol 6 juli

Beste lidorganisaties en NDB commissies,  (BERICHT NDB)

Zoals wij afgelopen vrijdag al aangeven in de update van 3 juli was er goed nieuws te melden aangezien er in heel Nederland weer gedart mag worden in de horeca en ook in wedstrijdverband. Ook gaven we aan in gesprek te zijn met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de anderhalve meter maatregel. Ook daar kunnen we nu goed nieuws over melden.

Na overleg met VWS blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan.

Check zeker even het hele bericht op onze site: https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4077-duidelijkheid-voor-dartssport

Wij gaan er op dit moment vanuit dat de competities op een normale manier opgestart kunnen worden.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,
Nederlandse Darts Bond / Dutch Darts Association
Bestuur en kantoor NDB

Almere, 30 juni 2020

Geachte DBA ledenen eigenaren speellocaties,     Brief

We begrijpen dat er naar aanleiding van het abrupte einde van het seizoen 2019-2020 en de opening voor inschrijving voor seizoen 2020 – 2021 veel vragenzijn, waarvan we er een aantal al via onze leden hebben ontvangen.

In deze briefproberen we op de meeste vragen antwoord te geven maar kunnen niet garanderen volledig te zijn in onze antwoorden, omdat deze wellicht nog onzeker zijn en gerelateerd zijn aan de overheidsmaatregelen t.a.v. COVID-19.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)
  Normaal gesproken zouden we voor het einde van het lopende seizoen een voorjaars ALV hebben gehouden echter heeft dit door de corona maatregelen nog geen doorgang kunnen vinden. Wel heeft het bestuur besloten om de inschrijving voor het volgende seizoen te openen waarbij het huidige contributiebedrag van € 35 gehandhaafd is. De contributie wordt normaal gesproken bepaald tijdens de voorjaars ALV en is gebaseerd op de begroting voor het volgende seizoen.
  Wij zijn voornemens om voor het aankomende seizoen de ingeschreven leden tegemoet te komen door bij aanvang van het seizoen een deel van de contributie terug te storten.
  Om dit onderwerp te bespreken zullen we op 10 augustus 2020 een verlate Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren waarbij we met voorinschrijving moeten gaan werken om de juiste vergaderlocatie te kunnen reserveren.
  Overigens is het zo dat de DBA gerechtigd was om de voorjaars ALV uit te stellen met 4 maanden met goedkeuring van Nederlandse Darts Bond (NDB). Meer informatie is te lezen op de website van de NDB

 • Contributie
  Over de hoogte van de contributie hebben we veel vragen gekregen waaronder waarom deze niet verlaagd wordt naar aanleiding van het afgebroken seizoen. Het overschot wat we hebben gerealiseerd door het eerder stoppen van het seizoen wil niet zeggen dat we financieel de helft van onze uitgaven hebben besteed of over houden. Grotendeels zijn begrote kosten al gemaakt tijdens het seizoen voor bijvoorbeeld competitieadministratie en LaCo, maar een deel van de contributie voor het nieuwe seizoen willen we zoals eerder gemeld laten terugvloeien naar de ingeschreven teams.


 • Darten
  Bij het spelen van dartswedstrijden zullen we ons confirmeren aan de laatste versie van het Algemeen protocol verantwoord sporten in combinatie met  en dan met name de paragraaf over de horecasporten waaronder het darts valt zie hiervoor ook het bericht op de NDB Site. Belangrijke wijziging is dan ook het loslaten van de 2 meter regel en het schrijven van de wedstrijd door de spelers zelf.  Om aan de maatregelen te voldoen wordt verzocht de looproute langs de kant te laten verlopen waar de schrijver nietstaat.
  Binnen de speelgelegenheden is de eigenaar/beheerde verantwoordelijk voor de handhaving van de COVID-19 horecamaatregelen voor de 1,5 meter afstand maar ook voor het maximum aantal bezoekers. Dit laatste mag niet ten koste gaan van de dartteams die een wedstrijd moeten spelen.

 • Inschrijftermijn
  Gezien de onzekerheid van de openstelling van horeca in combinatie met het beoefenen van de dartssport zien we dat de inschrijving voor dit seizoen achterblijft ten opzichte van voorgaande jaren.  Er zijn ook teams die aangegeven hebben om te wachten met inschrijving op basis van eerder genoemde punten. Om deze reden zullen we de inschrijftermijn met 2 weken verlengen om zo teams in de gelegenheid te stellen om zich alsnog voor het nieuwe seizoen in te schrijven.

 • Aangepaste spelvorm teamgame divise 1 t/m 4
  Door de maatregelen binnen de horeca in combinatie met het beoefenen van de dartssport en de handhaving hiervan heeft het bestuur een besluit genomen over het spelen van de teamgame in de 1e  t/m 3e divisie, deze zal eenmalig voor dit seizoen worden gewijzigd in een single partij 501 best of 5, en voor de 4e divisie en single partij 501 best of 3.. Dit om de omloop en het aantal spelers in een beperkte ruimte zo veel mogelijk te voorkomen onafhankelijk van de speellocatie.

Wij hopen jullie hiermee deels te hebben geïnformeerd over de stand van zaken in relatie tot het nieuwe seizoen en de gevolgen van de COVID-19 maatregelen en zien jullie graag bij de voorjaars ALV op 10 augustus 2020.

Namens het bestuur,

Arend Freeth
Voorzitter Dartsbond Almere

John Versnel
Competitieleider Dartsbond Almere

Geachte DBA leden en eigenaren speellocaties, (Brief 1) 14-06-2020

In de afgelopen periode hebben wij als bond de ontwikkelingen gevolgd omtrent de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid. We weten dat dit veel impact heeft op zowel de dartssport als onze speellocaties. 
Ondanks de opgelegde maatregelen en mogelijke beperkingen binnen de speellocaties hebben we als bestuur toch de inschrijving voor het nieuwe DBA seizoen 2020-2021 geopend aangezien we veel tijd nodig zullen hebben om een nieuwe competitie op poten te zetten. 
Ons streven is om zoals alle voorgaande jaren de competitie in september 2020 te laten starten, waarbij we ons bewust zijn van het feit dat er door de overheid nog op te leggen maatregelen onze competitie negatief zouden kunnen beïnvloeden. 
Om dit voor te zijn hebben we een aantal alternatieve startdatums en competitievormen uitgedacht om zo op de wijzigingen in de komende maanden in te kunnen spelen echter beschikken wij niet over een glazen bol om in de toekomst te kijken. Onze doelstelling is om op welke manier dan ook een competitie te houden om onze geliefde sport uit te kunnen oefenen. 
Toch zou ik jullie sowieso willen informeren over de impact voor het spelen van dartswedstrijden.  Vanuit de Nederlandse Dartsbond (NDB) is het volgende protocol uitgevaardigd die ook in overleg met NOC/NSF is vastgesteld voor onze sport. 
Let op : het onderstaande protocol is aan wijzigingen onderhevig en ik zou jullie willen verzoeken om de laatste en volledige versie via de link NDB te lezen. Als DBA zullen we binnen de mogelijkheden van onze bond dit protocol gaan volgen ook in het kader van de bescherming van onze gezondheid. 

Volledige brief

Sport specifieke maatregelen:

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

· Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud (ook geen klappen, high-five, box etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of knikken;
· Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren   in aangepaste vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.
· Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift);
· Het scorebord en/of schrijfbord en de stift worden na elk potje gedesinfecteerd of vervangen;
· Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden;
· De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient altijd in acht genomen te worden. Plexiglas schermen bieden geen oplossing voor de 1,5 meter afstand.
· De speler mag zijn of haar plaats aan de oche alleen verlaten om de darts uit het bord te halen nadat de score is aangekondigd door de schrijver en de naleving van de minimale 1,5 meter afstand is gegarandeerd.
· Als de schrijver in de buurt van het dartsbord is om de score correct te beoordelen, moet de speler wachten achter de oche tot de schrijver teruggekeerd is naar zijn gebruikelijke plaats. o De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de dartsbaan waar de schrijver niet staat. Hierbij dient deze speler altijd 1,5 meter afstand te houden van zowel de schrijver als de speler aan de oche.
· Op het moment dat de eerste speler terugloopt naar de oche mag de volgende speler plaatsnemen aan de oche.
· Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler(s) dienen minimaal 1,5 meter achter de speler aan de oche te wachten.
· Het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) is alleen mogelijk als altijd de afstandsregels kunnen worden nageleefd. Let op: de minimale afstand van 1,5 meter geldt voor iedereen. Bij het gebruik van een schrijver (scheidsrechter) dient tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, altijd 2 meter vrije ruimte te zijn aan beide zijdes van het dartsbaan om zo altijd de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.

Als de bovenstaande procedure, niet mogelijk is, moet het spel als volgt zonder een schrijver worden gespeeld:

· De speler die zijn beurt, 3 pijlen, heeft afgerond benoemt eerst zijn score voordat hij zijn pijlen uit het bord haalt.
· De speler die zijn pijlen uit het bord haalt loopt direct naar het schrijfbord en schrijft zijn eigen score op.
· Na het opschrijven van zijn score loopt de speler direct, aan deze zijde van het dartsbord, in een boog terug naar een plaats achter de oche. Deze speler dient altijd 1,5 afstand te houden van de andere speler aan de oche.
· Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de oche. De andere speler dient minimaal 1,5 meter achter de speler aan de oche te wachten. Op het moment dat de eerste speler zijn score op schrijft mag de volgende speler plaatsnemen achter de oche.
· Bij het spelen zonder schrijver (scheidsrechter) dienen tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, Aan de kant van het schrijfbord (en dus de zijde waar de spelers teruglopen richting de oche) minimaal 2 meter vrije ruimte te zijn en aan de andere zijde van het dartbord 1,5 meter. Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.
· Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) gespeeld worden, dienen alle wachtende spelers 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De eerst wachtende speler wacht 1,5 meter achter de speler aan de oche en de speler die terug komt van zijn pijlen uit het bord halen sluit achteraan aan, 1,5 meter achter de laatste speler.

Dit betekent dat de wedstijden dan veel langer gaan duren en daarom heeft het bestuur het volgende besloten dat;

· Alle wedstrijden met of zonder schrijver inzetbaar om 20:00 uur moeten beginnen i.p.v. tussen 20:00 en 20:30 uur Zoals bekend mag de wedstrijd starten als er van beide teams minimaal 3 spelers aanwezig zijn.

· Om een vlot verloop van de wedstrijd te waarborgen is het niet meer toegestaan om te gaan roken tussen de games in als desbetreffende speler of spelers direct het eerst volgende game moeten gaan gooien dit vertraagt regelmatig de voortgang van de wedstrijden.

· Voor de volledige wedstrijd geldt dat de pauze tussen de singels en koppels en tussen de koppels en solo maximaal 5 minuten mag zijn. De andere games moeten aansluitend gespeeld worden. Indien de speler of spelers niet aanwezig zijn verliezen zij die game.

· Mede door de 1,5 meter regel om dit seizoen de teamgame voor de 1e, 2e, 3e en 4e divisie te vervangen voor een Solo ( Captain Choice) 701 best of 3 zodat er geen 8 personen dicht bij elkaar komen te staan.

De locatie specifieke maatregelen;

· Tussen twee dartsbanen, gemeten van buitenrand dartsbord tot de buitenrand van het volgende dartsbord, dient te allen tijde 1,5 meter vrije ruimte te zijn. Aan de kant van het schrijfbord, de zijde waar de spelers ook teruglopen richting de oche, dient deze afstand minimaal 2,5 meter te zijn tot het volgende dartsbord om zo te allen tijde de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

· Indien er minder ruimte is tussen de dartsbanen dan dient er steeds 1 dartsbaan vrijgelaten te worden.

· Achter de oche dient er een minimale vrije ruimte aanwezig te zijn van 2,5 x 2,5 meter voor maximaal 4 spelers tijdens het dubbelspel.

· Tevens moet de locatie zo veel mogelijk in het werk stellen om kruisen van andere gasten naar toilet e.d. te voorkomen.

· Indien de afstand niet gerealiseerd kan worden zal deze dartbaan niet ingezet kunnen worden.

Als een locatie twijfelt of vragen heeft kan hij zich in verbinding stellen met de competitieleiding via mail: competitie@dartsbondalmere.onmicrosoft.com wij kunnen in overleg een bezoek plannen en / of een advies geven.

Indien de regels niet nageleefd worden door de locatie behoud het uitspelend team het recht voor om de wedstrijd te mogen claimen, want uiteindelijk kiezen we voor elkaars gezondheid.

Door al deze maatregelen en verminderd beschikbare dartbanen en of dartlocaties is het dit jaar voor de competitieleiding een flinke uitdaging om alles goed te organiseren en in te delen per locatie.

Dat heeft helaas als consequentie dat:

· Wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden op de geplande dag alleen maar in de eerst aankomende inhaalweek gespeeld kunnen worden met een maximum van 3 inhaalwedstrijden voor het komende seizoen.
· De competitieleiding in uiterste noodzaak af mag wijken van jullie vaste thuisspeelavond om elke wedstijd te kunnen spelen in de betreffende speelweek in de betreffende speellocatie.
· Er meer inhaalweken ingeroosterd gaan worden in de competitie.
· Onderhands geen wedstrijden verzet kunnen worden zonder toestemming en controle door de wedstrijdleiding van jullie divisie.
· Alle wijzigingen aangevraagd moeten worden via Teambeheer en niet via E-mail, App of telefonisch.

Om de uitbater van de dartlocatie te helpen is er door het bestuur besloten dan een team uit maximaal 6 personen (spelers) mag bestaan, indien er meer dan 6 personen b.v. toeschouwer meegaan mag de uitbater deze mensen verzoeken om de locatie te verlaten.
Daar er ook andere gasten van de locatie gebruik kunnen maken.

Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)

· Was voor en na het spelen je handen;

· Schud geen handen;

· Na toiletbezoek verplicht handen wassen;

· Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;

· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

· Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Tenslotte

Het wordt aanbevolen om de huidige versie van het protocol “Verantwoord darten” duidelijk zichtbaar bij de baan ter inzage te bevestigen. Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere darters.

Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast.

Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de DBA ook haar reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan en/of aangaat.

Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden.

De DBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol.

De huidige situatie is voor alle darters en dartlocaties een lastige situatie om mee om te gaan.

Desalniettemin moeten we deze beperkingen voor de volksgezondheid accepteren.

Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om dit protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de DBA ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.

Let wel: er mag pas gedart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Wij hopen jullie op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en willen net als jullie weer snel aan de oche staan.

Met vriendelijke groet,

Arend Freeth
Voorzitter Dartsbond Almere.

John Versnel
Bestuurslid competitie zaken.

Vroegtijdige beëindiging seizoen

Beste leden, speellocaties en overige betrokkenen,

Het DBA-bestuur heeft naar aanleiding van de huidige maatregelen vanuit de overheid en vanuit de Nederlandse Darts Bond besloten het huidige seizoen per omgaande te stoppen. Dit geldt voor alle activiteiten georganiseerd door onze vereniging.

Met dit besluit hopen we de eventuele onzekerheid over het vervolg van het wedstrijdseizoen weg te nemen bij onze leden, speellocaties en overige betrokkenen.

Het bestuur vindt het niet passend om kampioenen aan te wijzen, dit aangezien er aan het begin van het seizoen een opzet voor de competitie/bekercompetitie/ranking is opgesteld en hier nu met grote mate van wordt afgeweken. 

Bij de inschrijvingen voor het volgende competitie seizoen verzoeken we alle teams bij inschrijving hun voorkeur door te geven in welke divisie ze willen spelen.
De competitieleiding kan na inschrijving een indeling maken waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de teams.

Samen komen we hieruit, daar zijn we van overtuigd. Voor nu is het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen en de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen.

Wij hopen dat we met jullie gezond uit deze onzekere tijden komen! En hopen jullie volgend seizoen weer te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Arend Freeth
Voorzitter

Afscheid als bestuurslid

Beste leden,

Voor sommige was het al bekend maar na 2 jaar zal ik aftreden als bestuurslid competitiezaken.

Een nieuwe baan en gewijzigde familieomstandigheden hebben mij doen besluiten meer tijd en energie te steken op andere punten.

Mijn dank gaat uit naar mijn direct betrokken vrijwilligers (Ard, Aletta en Gilbert) en de overige bestuursleden/vrijwilligers die mee hebben geholpen aan een fijne bestuursperiode.

Op de achtergrond zal ik actief blijven als ondersteuning.

Het bestuur heeft besloten John Versnel intern naar voren te schuiven als bestuurslid competitiezaken, hierbij wens ik hem veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie.

Tot slot wil ik een ieder bedanken die mijn inzet en werkzaamheden voor de dartsbond als bestuurslid hebben gewaardeerd.

Met sportieve groet,

Dennis Veldhuis

DBA Ranking 11 – Zondag 8 maart 2020

Het DBA-rankingseizoen 2019-2020 gaat aankomende zondag 8 maart 2020 verder in Café Het Steegje. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen, je hoeft geen lid te zijn van de DBA en de inschrijving is gratis!
Om voor de eindranking prijzen in aanmerking te komen dien je lid te zijn van de DBA e.o.

Locatie: Baltimoreplein 108, 1334 PB Almere
Zaal open: 12.00 uur.
Inschrijving sluit om 13.00 uur.

Voor verdere informatie en een overzicht van de overige ranking toernooien kunt u terecht op onze site onder ranking.

Het reglement staat onder DBA – Reglementen

Namens de rankingcommissie heel veel succes,

Gilbert Goethals
Aletta Wajer
Dennis Veldhuis 

Bekerloting knock-out 2019-2020

De bekerloting heeft plaatsgevonden, we gaan over tot de knock-out wedstrijden die in de week van 16 maart zullen gaan plaatsvinden.

De teams nog actief in de beker hebben per mail de bekerloting ontvangen.

Let op!
In de Tweede/Derde/Vierde WINNAARSRONDE blijft het 501/5 single en koppels en teamgame 1001/1 in de VERLIEZERSRONDE blijft het format 501/3 single en koppels en teamgame 1001/1

Succes met het verdere verloop van de bekercompetitie!