Almere, 30 juni 2020

Geachte DBA ledenen eigenaren speellocaties,     Brief

We begrijpen dat er naar aanleiding van het abrupte einde van het seizoen 2019-2020 en de opening voor inschrijving voor seizoen 2020 – 2021 veel vragenzijn, waarvan we er een aantal al via onze leden hebben ontvangen.

In deze briefproberen we op de meeste vragen antwoord te geven maar kunnen niet garanderen volledig te zijn in onze antwoorden, omdat deze wellicht nog onzeker zijn en gerelateerd zijn aan de overheidsmaatregelen t.a.v. COVID-19.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)
  Normaal gesproken zouden we voor het einde van het lopende seizoen een voorjaars ALV hebben gehouden echter heeft dit door de corona maatregelen nog geen doorgang kunnen vinden. Wel heeft het bestuur besloten om de inschrijving voor het volgende seizoen te openen waarbij het huidige contributiebedrag van € 35 gehandhaafd is. De contributie wordt normaal gesproken bepaald tijdens de voorjaars ALV en is gebaseerd op de begroting voor het volgende seizoen.
  Wij zijn voornemens om voor het aankomende seizoen de ingeschreven leden tegemoet te komen door bij aanvang van het seizoen een deel van de contributie terug te storten.
  Om dit onderwerp te bespreken zullen we op 10 augustus 2020 een verlate Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren waarbij we met voorinschrijving moeten gaan werken om de juiste vergaderlocatie te kunnen reserveren.
  Overigens is het zo dat de DBA gerechtigd was om de voorjaars ALV uit te stellen met 4 maanden met goedkeuring van Nederlandse Darts Bond (NDB). Meer informatie is te lezen op de website van de NDB

 • Contributie
  Over de hoogte van de contributie hebben we veel vragen gekregen waaronder waarom deze niet verlaagd wordt naar aanleiding van het afgebroken seizoen. Het overschot wat we hebben gerealiseerd door het eerder stoppen van het seizoen wil niet zeggen dat we financieel de helft van onze uitgaven hebben besteed of over houden. Grotendeels zijn begrote kosten al gemaakt tijdens het seizoen voor bijvoorbeeld competitieadministratie en LaCo, maar een deel van de contributie voor het nieuwe seizoen willen we zoals eerder gemeld laten terugvloeien naar de ingeschreven teams.


 • Darten
  Bij het spelen van dartswedstrijden zullen we ons confirmeren aan de laatste versie van het Algemeen protocol verantwoord sporten in combinatie met  en dan met name de paragraaf over de horecasporten waaronder het darts valt zie hiervoor ook het bericht op de NDB Site. Belangrijke wijziging is dan ook het loslaten van de 2 meter regel en het schrijven van de wedstrijd door de spelers zelf.  Om aan de maatregelen te voldoen wordt verzocht de looproute langs de kant te laten verlopen waar de schrijver nietstaat.
  Binnen de speelgelegenheden is de eigenaar/beheerde verantwoordelijk voor de handhaving van de COVID-19 horecamaatregelen voor de 1,5 meter afstand maar ook voor het maximum aantal bezoekers. Dit laatste mag niet ten koste gaan van de dartteams die een wedstrijd moeten spelen.

 • Inschrijftermijn
  Gezien de onzekerheid van de openstelling van horeca in combinatie met het beoefenen van de dartssport zien we dat de inschrijving voor dit seizoen achterblijft ten opzichte van voorgaande jaren.  Er zijn ook teams die aangegeven hebben om te wachten met inschrijving op basis van eerder genoemde punten. Om deze reden zullen we de inschrijftermijn met 2 weken verlengen om zo teams in de gelegenheid te stellen om zich alsnog voor het nieuwe seizoen in te schrijven.

 • Aangepaste spelvorm teamgame divise 1 t/m 4
  Door de maatregelen binnen de horeca in combinatie met het beoefenen van de dartssport en de handhaving hiervan heeft het bestuur een besluit genomen over het spelen van de teamgame in de 1e  t/m 3e divisie, deze zal eenmalig voor dit seizoen worden gewijzigd in een single partij 501 best of 5, en voor de 4e divisie en single partij 501 best of 3.. Dit om de omloop en het aantal spelers in een beperkte ruimte zo veel mogelijk te voorkomen onafhankelijk van de speellocatie.

Wij hopen jullie hiermee deels te hebben geïnformeerd over de stand van zaken in relatie tot het nieuwe seizoen en de gevolgen van de COVID-19 maatregelen en zien jullie graag bij de voorjaars ALV op 10 augustus 2020.

Namens het bestuur,

Arend Freeth
Voorzitter Dartsbond Almere

John Versnel
Competitieleider Dartsbond Almere