Inschrijving 2024-2025 geopend!

Beste darters,

de inschrijving staat weer open voor het volgende seizoen. De inschrijving sluit op zondag 30 juni 2024.

Je kunt de inschrijving bereiken als je als huidige captain de teambeheer app opent, daar krijg je gelijk een melding.

Zijn jullie een nieuw team dan kun je via de volgende link de inschrijving voltooien:

https://app.teambeheer.nl/register

Na succesvolle inschrijving staat je team in het overzicht dat te vinden is onder het tabje competitie: https://www.dartsbondalmere.nl/huidige-inschrijvingen-2024-2025/

Zijn er problemen of lukt het even niet, neem contact op met de competitieleider van je huidige divisie. Een mail sturen naar competitieleiding@dartsbondalmere.nl kan ook altijd!

Aan de bestaande (en nieuwe) teams willen we vragen om de foto’s van jullie teamleden even goed te bekijken. Vele foto’s zijn al jaren oud en eigenlijk niet meer bruikbaar. Vraag jullie leden om een nieuwe foto waar nodig, wij zullen hier op gaan letten.

Mocht je in een andere divisie uit willen komen stuur dan een e-mail naar competitie@dartsbondalmere.nl met dit verzoek. Zoals altijd doen wij ons best, maar kunnen niets beloven, om deze verzoeken in te willigen.

Wij hopen alle huidige spelers en teams weer te kunnen verwelkomen voor het volgende seizoen vol dartsplezier!

LET OP! Als jullie op een nieuwe lokatie willen gaan gooien die nog niet bij ons bekend is, laat dit ZSM weten zodat de lokatie in teambeheer zichtbaar is. Plan ook ZSM een keuring van de beoogde speelbanen aub, de keuring mag later maar uiterlijk 1 maand voor de competitie begint moet dit geregeld zijn.

met vriendelijke groeten,

het bestuur + competitie leiding

Kampioenen

het seizoen loopt langzaam ten einde en de eerste kampioenen zijn bekend! In dit bericht zullen de kampioenen bijgehouden worden. Kampioenen gefeliciteerd!!!!

ere: No Mercy

1e: De Volgende Lichting

2a: DC Invictus

2b: Fiesta Bulls

3a: Dart Buddy’s

3b: Darten voor lol

Beker ere/1e:

Beker winnaar 2e/3e: Dart Buddy’s

Beker verliezer 2e/3e: Plein 21

Concept agenda voor ALV 14 Mei

Beste darters,

hierbij de agenda voor de komende ALV in 2 weken. Er staan een aantal ingebrachte punten op waar over gestemd moet worden.

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden dus denk er even over na en meld je aan! Heb je vragen over wat het precies inhoudt spreek gerust een bestuurslid aan voor een praatje, of bel even.

AGENDA VOORJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 14 Mei 2024

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter.

2: Binnengekomen stukken:

· Eric Velzeboer: Heeft het verzoek om in de bekercompetitie het spelformat van de dan hoogste divisie aan te houden.

· Kees Verhoef: Heeft het verzoek om 2/3 div in de beker best of 5 te laten gaan spelen in plaats van best of 3 en dan 701 best f 3

· Ton van Loenen: Heeft het verzoek om het spelformat met betrekking tot de teamgame voor de 1e, 2e, 3e en eventueel 4e divisie’ van 4 tegen 4 te wijzigen in een single “captains-choice”(solo).

· Ferry Scheppers: Heeft het verzoek om in de Eredivisie de round Robin afteschaven en terug te gaan naar een Format van 4 singels 4 koppels en 1 “captains choice”(solo)

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten.

Extra stemrondes voor de ingekomen stukken.

4: Goedkeuring notulen Najaars ALV 2023

5: Vertrek Daros Honselaar, Vanessa Steenhorst en Ronald van de Maten

6: Herindeling competitie om het mogelijk te maken voor een 4de en 5de divisie

7: Wedstrijdreglement wijziging: Gastspeler: Deze is aangepast en wacht op goedkeuring op de ALV door de leden

8: Stemronde:

1. Voorstel om de bekercompetitie format aan te passen naar een best of 5 voor de 2de/3de en 4de divisie.

2. Voorstel om van de teamgame en “captains choice”(solo) te maken

3. Voorstel om de Round Robin af te schaffen en een spelformat van 4 singels, 4 koppels en een “captains choice”(solo) aan te houden.

9: Begroting 2024/2025 worden doorgenomen door de penningmeester

9A: Vaststellen contributie 2024/2025

10: Rondvraag

11: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

11A: Antwoord op de vorige w.v.t.t.k.:

1. We gaan oude vierde divisie teams benaderen met de vraag of ze liever in de derde of vierde divisie willen gooien.

2. Er wordt nog steeds via Teambeheer geen mail naar de uitbaters gestuurd als een wedstrijd verzet wordt. Antwoord: We gaan weer contact opnemen met Teambeheer,

3. We willen een captains overleg voor de ALV gaan organiseren

4. Diverse links op de website doen het niet voor android en Iphone gebruikers

5. We gaan inventariseren of teams bij de tijdelijke captains choice willen blijven of liever teruggaan naar het oude team game.

6. Arend Freeth bedankt de makers van de nieuwsbrief voor het initiatief en zou graag iets meer nieuws op de website willen zien.

7. Danielle Stompé geeft aan niet in Teambeheer wedstrijden te kunnen verzetten dit moet nu handmatig gedaan worden.

8. Gezocht wordt er nog naar een persoon voor de kascommissie Remon Peters heeft hier eventueel belangstelling voor.

12: Sluiting