Beker alternatief open voor inschrijving!

Beste captains, 

Hierbij willen wij jullie informeren over het einde van dit dartseizoen. 

Bekertoernooi 

Het bekertoernooi wordt gespeeld op zaterdag 18 juni. Dit knock-out toernooi wordt verdeeld en gespeeld in meerdere speellocaties. De Ere- en 1ᵉ divisie spelen op locatie A. De 2ᵉ-, 3ᵉ- en 4ᵉ divisie spelen op locatie B. Welke locaties dit zijn en wat de aanvangstijden zijn wordt na de inschrijving bekend gemaakt. De winnaars van deze dag ontvangen een mooie beker!

De winnaar van de Ere- en 1ᵉ divisie poule gaat de DBA vertegenwoordigen tijdens de landelijke finales.

Inschrijving kan via competitieleiding@dartsbondalmere.nl en is open tot en met vrijdag 3 juni. Geef daarbij aan welk team zich inschrijft en voor welke poule (Ere- en 1ᵉ divisie of 2ᵉ-, 3ᵉ- en 4ᵉ divisie). 

Let op! Het team bestaat uit de leden van het seizoen 2021 – 2022. 

Afsluiting reguliere competitie 

Aan het eind van deze middag zullen ook de nummers 1, 2 en 3 van de competitie uit elke divisie een beker in ontvangst mogen nemen. Daarmee sluiten wij dit onderbroken dartsjaar toch feestelijk af. 

Aanvangstijden voor zowel het toernooi als de uitreiking van de prijzen voor de competitie volgen. Uiterlijk 10 juni worden jullie hierover geïnformeerd. 

Voorbereiding nieuwe seizoen 

Vanaf 21 juni start alweer de inschrijving voor het seizoen 2022 – 2023 en blijft geopend t/m 24 juli. 

Wij hopen op jullie aanwezigheid! 

Met sportieve groet, 

De competitieleiding 

Agenda voorjaarsvergadering 2022

AGENDA VOORJAARS ALGEMENE LEDENVERGADERING DARTSBOND ALMERE E.O.

DATUM : 23 Mei 2022

INLOOP : Vanaf 19:15 uur

AANVANG : 20:00 uur

EINDE : 22:00 uur

LOKATIE : Sporthal Waterwijk Ijsselmeerweg 48 1316 RK Almere

1: Opening en mededelingen voorzitter

2: Binnengekomen stukken

3: Wijzigingen op de agenda a.d.h.v. ingediende agendapunten

4: Goedkeuring notulen najaars ALV 2021 (plaats gevonden Maart 2022)

x: 25 jarig jubileum

5: Toevoegen regels in de statuten vanwege de nieuwe wet WBTR, inclusief aanpassingen die nodig zijn op basis van deze nieuwe wet.

6: Voorbereiding seizoen 2022-2023, toekomst plannen

7: Begroting 2022 – 2023

Pauze

8: Stemming voor nieuw bestuurslid met primaire functie vice-penningmeester.

9: Beantwoording vragen en opmerkingen vorige ALV.

10: Beantwoording ingestuurde vragen voor deze ALV.

11: Rondvraag

12: Wat verder ter tafel komt (W.V.T.T.K)

13: Sluiting