DBA Ranking reglement

RANKINGREGLEMENT

Darts Bond Almere en omgeving (DBA e.o.)
competitieleiding@dartsbondalmere.nl
Versie 20180916A
ALGEMEEN

De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder.
Inschrijving

De inschrijving op zaterdagavond start om 19:00 uur.

Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 20:00 uur niet mogelijk.

De inschrijving op zondagmiddag start om 12.00 uur.
Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 13.00 uur niet mogelijk.
Bij deelname aan een rankingtoernooi moet een deelnemer zich persoonlijk aanmelden/inschrijven bij de wedstrijdtafel.

Telefonisch inschrijven is mogelijk per app of bellen.
Telefoonnummer: Aletta Wajer 06-46844987.

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan de ranking.

De wedstrijden

De toernooileiding is als enige bevoegd om het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden.

Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria:

 • Ongeacht het aantal borden wordt er tot 42 deelnemers altijd in poules gespeeld
 • Vanaf 42 deelnemers kan er besloten worden een directe knock-out te spelen waar er voor de verliezer in zijn eerst gespeelde wedstrijd een verliezersronde zal zijn.

Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal drie en maximaal zes deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo veel mogelijk aantal poules van drie of vier.

In de poules wordt speltype per poule bepaalt door de wedstrijdleiding.

Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen:

 • gewonnen wedstrijden
 • onderling resultaat
 • meest aantal gewonnen legs
 • legsaldo

Bij een gelijke stand wordt er een barrage gespeeld.

De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde.
De nummers 3 en 4 van elke poule gaan door naar de verliezersronde.
Bij eventuele poules van 5 en 6 beslist de toernooileiding de toebedeling van de plekken in de winnaars en verliezersronde.
De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt bepaald n.a.v. de behaalde positie in de poulefase.

Winnaars- en verliezersronde zijn knock-outrondes.
Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats.
 
Het format in de poules en knock-out  is ter beoordeling van de toernooileiding.


Schrijven
In de pouleronde zijn er aangewezen schrijvers.
In de eerste ronde van de knock-out zijn er aangewezen schrijvers.
In het vervolg van de winnaars- en verliezersronde schrijven de verliezers. 

De sanctie op het niet schrijven is als volgt: Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de toernooileiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en kan deze deelnemer tevens worden uitgesloten van deelname aan het volgende ranking toernooi.

Ophalen, invullen en inleveren van wedstrijdbriefjes

De eerst opgeroepen speler haalt het wedstrijdbriefje op, de wedstrijd begint uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje wordt door de winnaar ingeleverd bij de wedstrijdtafel en is bindend voor de rest van het lopende toernooi.


Overtredingen en onacceptabel gedrag

Indien de toernooileiding constateert dat een deelnemer de ranking reglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de toernooileiding als enige bevoegd om een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname aan het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele ranking seizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de toernooileiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige zijn de reglementen van de D.B.A. van toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

De puntentelling

Ranking punten worden als volgt verdeeld.

Winnaarsronde:

 • 1ste 16 punten
 • 2de 14 punten
 • 3de 13 punten
 • 5de 12 punten
 • 9de 11 punten
 • 17de 10 punten
 • 33ste    9 punten

Verliezersronde:

 • 1ste 7 punten
 • 2de 5 punten
 • 3de 4 punten
 • 5de 3 punten
 • 9de 2 punten
 • 17de 1 punt

Kampioen DBA Ranking

De kampioenen Dames en Heren van de DBA Ranking worden bepaald door de deelnemers met de beste acht resultaten.


Vereiste om mee te dingen naar de eindranking prijzen zijn als volgt:

 • men dient lid te zijn van de DBA;
 • je dient minimaal acht keer hebben deelgenomen.

Gesloten DBA

 • Men dient lid te zijn van de DBA om aan dit toernooi deel te nemen.
 • Er wordt een apart heren en dames toernooi gehouden.
 • De winnaar in het heren en dames toernooi winnen een deelname bewijs voor het CLoD-toernooi.

Indien een speler niet afgevaardigd mag worden naar het CLoD-toernooi in verband met de geldende bepalingen van de NDB dan wordt het deelname bewijs als volgt toegewezen:


* nummer 2 Gesloten DBA;
* hoogst geplaatste speler DBA eindranking.


CLoD-toernooi

Er wordt gespeeld volgens de geldende bepalingen van de NDB. 
De deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en mogen niet in het bezit zijn van een PDC tourcard. De deelnemers mogen tevens niet al geplaatst zijn voor de Finder Darts Masters van dat jaar. 

Heren en dames dienen op de speeldag van de CLoD 18 jaar of ouder te zijn.
Spelers die zich willen kwalificeren voor deze categoriën moeten ook in de kwalificatie uitkomen bij de senioren. Dit is dus het geval indien spelers ten tijde van de kwalificatie 17 jaar zijn, maar ten tijde van de Champions League of Darts 18 jaar zijn. Dit is echter ter beoordeling van de lidorganisaties zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de afvaardiging. 

Aspiranten dienen op de speeldag van de CLoD de leeftijd van 14 jaar nog niet te hebben bereikt.
Junioren en meisjes die deelnemen aan de CLoD mogen de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt op de speeldag van de CLoD.
Junioren en meisjes die op de dag van de CLoD 17 zijn, maar kort daarna 18 jaar worden, dienen gewoon bij de junioren/meisjes deel te nemen.
Indien de titel gewonnen wordt, zal men bij de Winmau aangemeld worden voor de heren/dames als men op dat moment al 18 is.
Een junior die zich plaatst voor de Finder Darts Masters Youth, maar inmiddels al 18 is geworden, mag gewoon deelnemen aan de Finder Darts Masters Youth. 

Het bestuur van de Dartsbond Almere e.o. wenst iedereen een sportief dartsseizoen toe!