Arnold Bervoets gestopt als secretaris DBA

Onze secretaris Arnold Bervoets heeft aangeven dat hij om gezondheidsredenen zijn functie per direct heeft neergelegd. Met dit gegeven is dit voor hem de juiste keuze en voor de DBA betekent dit een gemis van een bevlogen en gepassioneerd bestuurslid.
Arnold heeft in de afgelopen 9 jaar ten dienste gestaan van de DBA als secretaris, bestuurslid jeugdzaken en ook bij de NDB als lid van de jeugdcommissie meer dan zijn steentje bijgedragen.

Wij willen hem dan ook bedanken voor zijn inzet, tijd en passie voor onze vereniging en dartsport. Tevens wensen wij hem veel beterschap de komende periode.

Namens het bestuur,

Arend Freeth
Voorzitter DBA

NB de taken van Arnold zullen worden waargenomen door John Versnel.