ALV bestuursupdate : Dennis Veldhuis (competitie), Hans Stoekenbroek (jeugd) gekozen en Arend Freeth (voorzitter) herkozen in het bestuur DBA.

Tijdens de ALV op 15 mei 2018 zijn Dennis en Hans gekozen als nieuwe bestuursleden van de DBA. We verwelkomen en feliciteren ze dan ook met deze functie maar ook met de ideeen, kennis en ervaring die ze allebei meebrengen.
Arend Freeth is ook herkozen voor de 3e termijn als voorzitter, waarbij hij ook heeft aangegeven dat in lijn met de Code Goed Sportbestuur dit zijn laatste termijn zal zijn binnen de DBA.
Daarnaast is Adrie Brands begonnen als nieuwe ledenadministrateur en heeft Jan Langenacker aangegeven toe te willen treden tot de Kascontrolecommissie waarvoor dank. Namens het bestuur willen wij de toegetreden functionarissen veel plezier en succes willen wensen in hun rol ten behoeve van onze vereniging.